Zahlavi

Velké pozemní observatoře

Největší pozemní přístroje a observatoře mají většinou mezinárodní charakter a jejich stavba a provoz jsou financovány a řízeny spolupracujícími státy. Česká republika je členským státem několika těchto konsorcií.

ESO (Evropská jižní observatoř)

ESO staví a provozuje optické dalekohledy na jižní polokouli, všechny dosavadní přístroje ESO stojí v Chile. Sdružuje 16 členských států a hostitelskou zemi (Chile), Česká republika je členem ESO od roku 2007.

Největším a hlavním přístrojem ESO je dalekohled VLT (Very Large Telescope) na hoře Paranal. Skládá se ze čtyř 8,2m hlavních dalekohledů a dalších čtyř 1,8m pomocných. Ty mohou pozorovat každý zvlášť, anebo dohromady (VLT interferometr). Nedaleko VLT, na hoře Armazones, staví ESO budoucí největší optický dalekohled na světě, 39m dalekohled ELT (Extremely Large Telescope). Pozorovat by měl začít v roce 2028.

Kromě zmíněných velkých dalekohledů pracuje na observatořích ESO i několik malých dalekohledů (s průměrem zrcadla 1 - 4 m). Pro ČR jsou významné dva, tzv. dánský 1,54m dalekohled a dalekohled E1252, na kterých po rekonstrukci a modernizaci mají čeští astronomové významné množství pozorovacího času (o dalekohledu E152 viz program Hvězdná aktivita).

ESO je zapojeno do činnosti dalších pozemních observatoří, konkrétně radioteleskopu ALMA a budoucího pole gama-dalekohledů CTAO.

Link: https://www.eso.org/public/

ALMA (Atacama Large Millemeter/submillimeter Array)

Interferometr ALMA pracuje v radiové oblasti elektromagnetického spektra a pozoruje vesmír na milimetrových vlnových délkách. Skládá se ze 66 antén, které stojí na náhorní plošině Chajnantor v chilských Andách. Na Astronomickém ústavu AV ČR pracuje jeden z uzlů sítě Evropského regionálního centra ALMA.

Link: https://www.almaobservatory.org/en/home/

Další observatoře

ČR je zapojeno také do budoucího největšího přehlídkového dalekohledu, Vera Rubin Observatory (https://rubinobservatory.org/), a do gama observatoře CTAO (Cherenkov Telescope Array Observatory, https://www.cta-observatory.org/, více informací v programu Vysokoenergetické kosmické záření). Uvažuje se o zapojení do sítě radioteleskopů pracujících na nízkých frekvencích LOFAR (Low Frequency Array, https://www.astron.nl/telescopes/lofar/).

Kontakt na řešitele

RNDr. Soňa Ehlerová, Ph.D.
Astronomický ústav AV ČR
e-mail: sona.ehlerova(at)asu.cas.cz