Kontakty

Koordinátor výzkumného programu
RNDr. Jiří Svoboda, Ph.D.
Astronomický ústav AV ČR
Tel.: 226 258 428
E-mail: jiri.svoboda@asu.cas.cz

Popularizace a propagace výsledků
Pavel Suchan
Astronomický ústav AV ČR
Tel.: 323 620 124, 226 258 411, 737 322 815
E-mail: pavel.suchan@asu.cas.cz, suchan@astro.cz

Strategie AV21

Na této webové stránce jsou soustředěny všechny informace týkající se Strategie Akademie věd AV21. Jsou zde základní dokumenty, v nichž byla Strategie AV21 formulována a představena veřejnosti i podrobné informace o aktualitách, plánovaných akcích a výstupech jednotlivých výzkumných programů i jejich odezvách v médiích.

Projekt Vesmír pro lidstvo

Výzkumný program Akademie věd Vesmír pro lidstvo je zaměřen na posílení spolupráce mezi vědeckou komunitou a technickými týmy při vývoji a testování nových technologií kosmického výzkumu, zejména družicových přístrojů pro astronomická pozorování, která jsou klíčovým prvkem na cestě k hlubšímu porozumění fyzikální podstatě hmoty.