Zahlavi

Odkazy

Strategie AV21 - http://av21.avcr.cz
Akademie věd České republiky - http://www.avcr.cz
Astronomický ústav AV ČR - www.asu.cas.cz
Ústav fyziky atmosféry AV ČR - http://www.ufa.cas.cz/
Ústav fyziky plazmatu AV ČR - http://www.ipp.cas.cz
Ústav jaderné fyziky AV ČR - http://www.ujf.cas.cz/Ústav přístrojové techniky AV ČR - https://www.isibrno.cz/
Fyzikální ústav AV ČR - https://www.fzu.cz/
Ústav termomechaniky AV ČR - https://www.it.cas.cz/
Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR - https://www.jh-inst.cas.cz
Geofyzikální ústav AV ČR - https://www.ig.cas.cz/
Botanický ústav AV ČR - https://www.ibot.cas.cz/
Mikrobiologický ústav AV ČR - https://mbucas.cz/
TOPTEC Turnov - http://toptec.eu
Evropská kosmická agentura ESA - http://www.esa.int
Vzdělávací kancelář Evropské kosmické agentury ESERO v České republice (pro učitele, studenty a žáky) - http://www.esero.scientica.cz/
NASA - https://www.nasa.gov/
Česká kosmická kancelář (podpora kosmonautiky v České republice) - http://www.czechspace.cz/
Česká astronomická společnost - www.astro.cz

Strategie AV21

Na této webové stránce jsou soustředěny všechny informace týkající se Strategie Akademie věd AV21. Jsou zde základní dokumenty, v nichž byla Strategie AV21 formulována a představena veřejnosti i podrobné informace o aktualitách, plánovaných akcích a výstupech jednotlivých výzkumných programů i jejich odezvách v médiích.

Projekt Vesmír pro lidstvo

Výzkumný program Akademie věd Vesmír pro lidstvo je zaměřen na posílení spolupráce mezi vědeckou komunitou a technickými týmy při vývoji a testování nových technologií kosmického výzkumu, zejména družicových přístrojů pro astronomická pozorování, která jsou klíčovým prvkem na cestě k hlubšímu porozumění fyzikální podstatě hmoty.