22. 05. 2024
Další z pravidelných setkání řešitelů programu Strategie AV 21 Vesmír pro lidstvo proběhlo 14. května na Fyzikálním ústavu AV ČR – v nové budově SOLID21 v sále Adély Kochanovské. ...
07. 05. 2024
Vysloužilé družice a nosné části stupňů raket, části vybuchlých motorů, zapomenuté věci, zbraně pro odstranění družic i kosmická tříšť. Lidstvo kosmickým odpadem čím dál víc zamořuje vesmír.
07. 05. 2024
Na téhle misi Evropské kosmické agentury se podílíme, její start je připraven na září tohoto roku z Indie. Držte tomuto technologickému letu s vynikající astronomickou přidanou hodnotou palce.
03. 05. 2024
Ústav fyziky atmosféry AV ČR instaloval do science centra Pevnost Poznání v Olomouci ukázku nejen zvuků z vesmíru, které si můžete poslechnout, ale také interaktivní modely měsíců planety Jupiter, kam míří sonda JUICE, na které se podílíme.
30. 04. 2024
„Špičkový výzkum ve veřejném zájmu“ – tak zní motto Strategie AV21. Naplňuje ho 15 programů, které koordinují pracoviště Akademie věd ČR. Spolupracují na nich s univerzitami, partnery ze státní a veřejné sféry i podnikatelskými subjekty. ...
23. 04. 2024
23. dubna jsme se zařadili k těm, kteří školám nabídli program v rámci Dne Země. Jupiter je sice od Země docela daleko, přesto Oddělení kosmické fyziky Ústavu fyziky atmosféry do programu zařadilo Stezku okolo planety Jupiter. ...

Projekt Vesmír pro lidstvo

Výzkumný program Akademie věd Vesmír pro lidstvo je zaměřen na posílení spolupráce mezi vědeckou komunitou a technickými týmy při vývoji a testování nových technologií kosmického výzkumu, zejména družicových přístrojů pro astronomická pozorování, která jsou klíčovým prvkem na cestě k hlubšímu porozumění fyzikální podstatě hmoty.

Strategie AV21

Na této webové stránce jsou soustředěny všechny informace týkající se Strategie Akademie věd AV21. Jsou zde základní dokumenty, v nichž byla Strategie AV21 formulována a představena veřejnosti i podrobné informace o aktualitách, plánovaných akcích a výstupech jednotlivých výzkumných programů i jejich odezvách v médiích.