Zahlavi

Kamenitá tělesa Sluneční soustavy

Téma Kamenitá tělesa Sluneční soustavy si klade za cíl podporovat výzkum vnitřních planet, měsíců a planetek Sluneční soustavy v Česku. Měsíc, Venuše, Mars a planetky jsou světy, které vypadají na první pohled nesmírně rozdílně, ale přesto jsou v mnoha ohledech podobné. Jedná se totiž o tělesa s kamenitým povrchem, které byly dlouhodobě vystaveny působení nejrůznějších geologických procesů nebo vlivu kosmického záření. Jenže konkrétní podmínky, které na těchto světech panují, se od sebe výrazně liší. Zatímco Venuše má hustou atmosféru a je kvůli tomu předobrazem pekla, Mars má okolo sebe plynný obal přibližně stokrát slabší než Země a Měsíc společně s planetkami pro změnu nemá atmosféru žádnou. Jednotlivá tělesa se od sebe liší i velikostí a hmotností. Rozdílnost v podmínkách, ať už se jedná o gravitaci, teplotu povrchu, množství dopadajícího kosmického záření, meteoritů, nebo třeba hodnoty atmosférického tlaku, má pak dalekosáhlé důsledky na vývoj těchto těles. Na těchto tělesech pak různé geologické procesy mohou probíhat jinak, než jsme ze Země zvyklí. A je to právě studium rozdílností napříč jednotlivými tělesy, které nám dovoluje lépe porozumět jejich vývoji, i lépe pochopit děje odehrávající se na Zemi.

V současnosti je u nás řada vědeckých týmů a jednotlivců věnujících se komparativní planetologii. Někteří se věnují základnímu výzkumu v podobě zkoumání sopečné činnosti na kamenitých planetách, chování metastabilních kapalin za různého atmosférického tlaku, blesků v atmosférách kamenitých planet, výzkumu planetek, podpovrchových oceánů na ledových měsících a kryovulkanismus, či obyvatelnosti těchto světů. Jiní se zapojují do příprav a vývoje planetárních misí (např. ExoMars, EnVision, ESWEP), podpory mise DART a HERA k dvojplanetce Didymos, či jsou aktivní v nejrůznějších mezinárodních aktivitách (např. planetární ochrana) i v popularizaci tohoto tématu v Česku.

Cílem výzkumného tématu je prohlubovat spolupráci napříč jednotlivými vědeckými entitami, které se výzkumu Měsíce, Venuše, Marsu a planetek v tuzemsku věnují a tím zlepšovat propojenost místní planetologické komunity mezi s sebou i s partnery z průmyslu.

Kontakt na řešitele

Mgr. Petr Brož, Ph.D.
Geofyzikální ústav AV ČR
e-mail: petr.broz(at)ig.cas.cz