Zahlavi

O projektu Vesmír pro lidstvo

Naše cíle

Cílem výzkumného programu Vesmír pro lidstvo je posílit zapojení Akademie věd České republiky do kosmického výzkumu, včetně vazeb na průmysl, a jeho propagace ve společnosti.

Program Vesmír pro lidstvo v jedné minutě (.pptx)
Poster: Vědecké přístroje pro kosmické mise (.jpg)
Poster: Výzkum vesmíru (.jpg)
Leták projektu Vesmír pro lidstvo – rok 2023  (.pdf)
Leták projektu Vesmír pro lidstvo (.pdf)

VESMÍR PRO LIDSTVO - program Strategie AV21 zabývající se kosmickým výzkumem, na kterém spolupracuje několik ústavů Akademie věd. Představujeme náš program v necelých dvou minutách.

Témata, která řešíme

Horký a energetický vesmír – za hranice možností pozemských laboratoří
Řešitelé: Jiří Svoboda a Vladimír Karas (Astronomický ústav AV ČR)
Zúčastněná pracoviště: Astronomický ústav AV ČR, Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Slezská Univerzita v Opavě, MFF UK Praha, Masarykova univerzita Brno

Evropská vesmírná mise ke Slunci
Řešitel: František Fárník (Astronomický ústav AV ČR)
Zúčastněná pracoviště: Astronomický ústav AV ČR, Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Ústav fyziky plazmatu AV ČR

Mars a Jupiter – Evropské vesmírné cíle pro 21. století
Řešitel: Ondřej Santolík (Ústav fyziky atmosféry AV ČR)
Zúčastněná pracoviště: Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Ústav přístrojové techniky AV ČR, Geofyzikální ústav AV ČR, Mikrobiologický ústav AV ČR

Ionosférické jevy nad bouřkovými oblastmi
Řešitel: Ivana Kolmašová (Ústav fyziky atmosféry AV ČR)
Zúčastněná pracoviště: Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Ústav jaderné fyziky AV ČR, Astronomický ústav AV ČR

Dozimetrie kosmického záření
Řešitel: Iva Ambrožová (Ústav jaderné fyziky AV ČR)
Zúčastněná pracoviště: Ústav jaderné fyziky AV ČR, Ústav fyziky atmosféry AV ČR

Nové přístroje pro kosmický výzkum
Řešitel: Jan Souček (Ústav fyziky atmosféry AV ČR)
Zúčastněná pracoviště: Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Ústav termomechaniky AV ČR, Astronomický ústav AV ČR

Špičkové optomechanické systémy pro výzkum vesmíru
Řešitel: Vít Lédl (Ústav fyziky plazmatu AV ČR)
Zúčastněná pracoviště: Ústav fyziky plazmatu AV ČR - TOPTEC Turnov, Astronomický ústav AV ČR

Výzkum exoplanet a jejich atmosfér a života ve vesmíru - éra TESS, PLATO a ARIEL
Řešitel: Petr Kabáth (Astronomický ústav AV ČR)
Zúčastněná pracoviště: Astronomický ústav AV ČR, Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, Ústav fyziky plazmatu AV ČR - TOPTEC Turnov

Pozorování Země
Řešitel: Josef Sebera (Astronomický ústav AV ČR)
Zúčastněná pracoviště: Astronomický ústav AV ČR, Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Botanický ústav AV ČR

Gravitační vesmír
Řešitelé: Georgios Loukes Gerakopoulos (Astronomický ústav AV ČR) a Michael Prouza (Fyzikální ústav AV ČR)
Zúčastněná pracoviště: Astronomický ústav AV ČR, Fyzikální ústav AV ČR, Ústav termomechaniky AV ČR, Ústav fyziky atmosféry AV ČR,
Ústav přístrojové techniky AV ČR

Pozemní pozorování
Řešitel: Soňa Ehlerová (Astronomický ústav AV ČR)
Zúčastněná pracoviště: Astronomický ústav AV ČR, Fyzikální ústav AV ČR

Lasery pro kosmický výzkum
Řešitel: Martin Ferus (Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR)
Zúčastněná pracoviště: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, Fyzikální ústav AV ČR, Ústav přístrojové techniky AV ČR, Ústav fyziky plazmatu AV ČR

Zúčastněná pracoviště na programu Vesmír pro lidstvo

Astronomický ústav AV ČR (ASÚ)
Ústav fyziky atmosféry AV ČR (ÚFA)
Ústav fyziky plazmatu AV ČR (ÚFP)
Ústav jaderné fyziky AV ČR (ÚJF)
Ústav přístrojové techniky AV ČR (ÚPT)
Fyzikální ústav AV ČR (FZÚ)
Ústav termomechaniky AV ČR (ÚT)
Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR (ÚFCH-JH)
Geofyzikální ústav AV ČR (GFÚ)
Botanický ústav AV ČR (BÚ)
Mikrobiologický ústav AV ČR (MBÚ)
Psychologický ústav AV ČR (PSÚ)

Spolupracující partneři

Mezinárodní: Evropská kosmická agentura ESA, NASA, Francouzská kosmická agentura CNES

Státní správa: Ministerstvo dopravy, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Český výbor PRODEX

Výzkumné instituce: Matematicko-fyzikální fakulta UK, Masarykova univerzita v Brně, ČVUT (FJFI, FEL), Technická univerzita v Liberci, Slezská univerzita v Opavě

Průmysloví partneři: VZLÚ (Praha), G. L. Electronics (Brno), CSRC (Kroměříž), ESC (Praha), Elya (Praha), Crytur, s. r. o. (Turnov), Frentech Aerospace (Brno), L.K.E. (Brno), SAB Aerospace (Brno), Pragoboard (Praha), Beatronic (Brno) Astrium, Thales-Alenia, Airbus, CSL Liege, LENAM, TL Electronics, Matra electronique (Francie)

Popularizace: Vzdělávací kancelář Evropské kosmické agentury ESERO, Česká astronomická společnost, Planetum - Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy

Média: Československý časopis pro fyziku

Kontakty

Koordinátor výzkumného programu
RNDr. Jiří Svoboda, Ph.D.
Astronomický ústav AV ČR
Tel.: 226 258 428
E-mail: jiri.svoboda@asu.cas.cz

Popularizace a propagace výsledků
Pavel Suchan
Astronomický ústav AV ČR
Tel.: 323 620 124, 226 258 411, 737 322 815
E-mail: pavel.suchan@asu.cas.cz, suchan@astro.cz

Časté dotazy

Je Česká republika a čeští astronomové/astrofyzici pro kolegy z Evropy či zbytku světa silným partnerem?

Česká astronomie obecně má ve světě velmi dobré jméno, o což se zasloužily generace našich významných astronomů včetně řady současných. Nezapomínejme také, že v Čechách působily takové osobnosti jako Johannes Kepler, Tycho Brahe nebo Albert Einstein. Jako obor základního výzkumu v oblasti astronomie a astrofyziky máme ve světě solidní postavení a spolupracujeme se špičkovými světovými institucemi a univerzitami.

Strategie AV21

Na této webové stránce jsou soustředěny všechny informace týkající se Strategie Akademie věd AV21. Jsou zde základní dokumenty, v nichž byla Strategie AV21 formulována a představena veřejnosti i podrobné informace o aktualitách, plánovaných akcích a výstupech jednotlivých výzkumných programů i jejich odezvách v médiích.