Zahlavi

Vývoj optických systémů pro vesmírné aplikace

Cílem mise je zmapovat vegetační fluorescenci, tedy pozorovat záření, které vydávají rostliny při pohlcování světla při fotosyntéze, a měřit fotosyntetickou aktivitu, což zlepší porozumění pohybu uhlíku mezi rostlinami a atmosférou.

Celý projekt se zaměřuje na důkladnou analýzu pomocí optických nástrojů, skládání optických a mechanických částí a jejich spojení do plně funkčního systému.

Úkolem centra TOPTEC byl návrh, vývoj a realizace speciálního dalekohledu.

FLEX (FLuorescence EXplorer)

Cílem mise je zmapovat vegetační fluorescenci, tedy pozorovat záření, které vydávají rostliny při pohlcování světla při fotosyntéze, a měřit fotosyntetickou aktivitu, což zlepší porozumění pohybu uhlíku mezi rostlinami a atmosférou.

Celý projekt se zaměřuje na důkladnou analýzu pomocí optických nástrojů, skládání optických a mechanických částí a jejich spojení do plně funkčního systému.

Úkolem centra TOPTEC byl návrh, vývoj a realizace speciálního dalekohledu.

ARIEL (Atmospheric Remote-sensing Infrared Exoplanet Large-survey)

Cílem mise je výzkum exoplanet a podmínek jejich vzniku prostřednictvím měření chemického složení a tepelné struktury.

Zapojení Centra TOPTEC do projektu představuje návrh, vývoj a realizaci optické sestavy včetně jejího uchycení a možností nastavení (v řádu jednotek μm). Zadání mise představuje pro výzkumný tým Centra výzvu. Musí se vypořádat se specifickým požadavkem na odolnost setupu při extrémní pracovní teplotě 50K.

TRUTHS (Traceable Radiometry Underpinning Terrestrial – and Helio-Studies)

Mise TRUTHS má za cíl poskytnout klíčové údaje o záření ze Země a Slunce, které jsou důležité pro sledování klimatu. Tato mise se stane jakousi „standardní laboratoří ve vesmíru“. Na palubě TRUTHS bude zařízení, které bude měřit sluneční záření a odražené světlo ze Země. To vše s cílem poskytnout spolehlivé referenční hodnoty pro vědecká měření. Mezi klíčové přístroje patří kryogenní sluneční absolutní radiometr, hyperspektrální zobrazovací spektrometr a inovativní palubní kalibrační systém.

V rámci projektu TRUTHS poskytuje centrum TOPTEC poradenství při výrobě složitých optických prvků a vyvíjí technologii pro realizaci velkých optických hranolů a polarizátorů.

S-BOC mise VISDOMS (Verification of In-Situ Debris Optical Monitoring from Space)

Primárním cílem mise VISDOMS a její optické části (S-BOC) je sledovat drobné úlomky na nízké oběžné dráze a mimo ni, což bude podloženo statistickými údaji. Dalším cílem je ukázat, že je možné monitorovat geostacionární družice (pohybují se ve stejném směru a se stejnou rychlostí jako Země rotuje kolem své osy) z družic na nízké oběžné dráze. K dosažení těchto cílů bude používán pasivní optický dalekohled s širokým zorným polem, který bude umístěn na speciální mikrosatelitní družici nebo jako doplněk na družici třetí strany. Vypuštění do vesmíru je plánováno na rok 2026, s celkovým dokončením mise do roku 2030.

V současné fázi projektu spolupracuje TOPTEC se společností Airbus na optickém a mechanickém návrhu optického komponentu S-BOC.

QUVIK (Quick Ultra-Violet Kilonovae Surveyor)

Studie proveditelnosti vesmírné mise s primárním cílem optického pozorování tzv. kilonov, tj. splynutí dvou neutronových hvězd, v ultrafialové oblasti spektra. Tyto události jsou natolik energetické, že teoreticky dokáží ve velkém vytvářet prvky těžší než železo. Tím jsou nesmírně důležité pro vysvětlení přítomnosti těchto prvků ve vesmíru i na Zemi. Projekt je řešen ve spolupráci s VZLÚ a.s., MU a firmou PEKASAT.

TOPTEC je subkontraktorem odpovědným za vývoj tzv. optického payload, tj. kompletního přístroje tvořeného optomechanikou teleskopu a kamerami pro FUV a NUV spektrální oblasti.

Kontakt na řešitele

Ing. Lukáš Steiger, Ph.D.
Ústav fyziky plazmatu AV ČR
e-mail: steiger(at)ipp.cas.cz
tel.: 730 874 573