Zahlavi

Hvězdná aktivita

I když se hvězdy na první pohled mohou jevit jako klidná tělesa, není tomu tak. Mohou měnit svůj tvar, mohou se na nich objevovat teplotní a chemické skvrny, mnoho se toho také děje v jejich nejbližším okolí. K jejich výzkumu s výhodou využíváme měření jasnosti produkované vesmírnými misemi jako současná TESS a v blízké budoucnosti také PLATO (start 2026/2027). Zcela nové okno do výzkumu aktivity hvězd bude znamenat vypuštění prvního českého vesmírného dalekohledu, satelitu QUVIK v roce 2028. Ten bude unikátní nejen ve svém českém prvenství, ale také v tom, že bude měřit v ultrafialové oblasti, kde je hvězdná proměnnost velmi málo popsána.

Spolu s fotometrickými měřeními jdou ruku v ruce spektroskopická pozorování. Ta dokáží přesněji určit fyzikální parametry hvězd a rozklíčovat jevy, které ve fotometrii nepostihneme. Jedním z přístrojů, na jehož stavbě se podílíme, je vysokodisperzní spektrograf PLATOSpec koncipovaný jako klíčový podpůrný spektroskopický přístroj pro misi PLATO. Bude instalován v roce 2024 na 1.5m dalekohledu na observatoři La Silla v Chile. Kromě extrémní stability nutné k výzkumu exoplanet budou vlastnosti PLATOSpec také s výhodou využívány ke studiu hvězdné aktivity nejrůznějších typů. Vše probíhá ve spolupráci s Masarykovou univerzitou, TOPTEC, VZLÚ na české straně či observatoří v Tautenburgu, ESO či Pontificia Universidad Católica de Chile.

Aktivity v rámci projektu Hvězdná aktivita lze shrnout následovně:

  • Podpořit vývoj a stavbu spektrografu PLATOSpec včetně software
  • Sjednotit metadata ve snímcích z PLATOSpec se standardy European Southern Observatory a Virtual Observatory
  • Podpořit vědecké směřování mise QUVIK ve směru hvězdné aktivity
  • Propagovat výsledky na základě družicových měření týkající se hvězdné aktivity
  • Propagovat aktivity v rámci misí PLATO a QUVIK

Kontakt na řešitele

Mgr. Marek Skarka, Ph.D.
Astronomický ústav AV ČR
e-mail: skarka(at)asu.cas.cz