Zahlavi

Vánoční Astro Soutěž o ceny

Ročník 2022/2023

Setkání výherců a účastníků Vánoční astro soutěže 2022


Body jsou sečteny a výherci jsou porotě známi.
Porota se v letošním ročníku rozhodla rozšířit počet kategorií ze tří na čtyři.

Výherci v každé kategorii:

  • Kategorie A: Theodor Vegner
  • Kategorie B: Anna Nerudová
  • Kategorie C: Anna Urbanová
  • Kategorie D: Jonáš Neruda

Gratulujeme!

Porota se i letos usnesla udělit speciální cenu poroty.
Ta se letos uděluje:
Danovi Černému a 5. třídě ze ZŠ Valašská Bystřice.

Všichni ocenění soutěžící (tedy včetně dalších míst) byli 14. února seznámeni s výsledky e-mailem. Plné výsledky zveřejníme i zde, a to spolu s připravovanou galerií těch nejlepších děl přihlášených do Vánoční astro soutěže 2022/2023. A můžeme říct, že se máte na co těšit.

GALERIE NEJLEPŠÍCH DĚL

Termíny soutěže: 24. 12. 2022 – 31. 1. 2023, zveřejnění výsledků 14. 2. 2023

Kategorie:

  • Předškolní děti
  • 1. stupeň ZŠ (1.– 5. třída)
  • 2. stupeň ZŠ + odpovídající víceletá gymnázia (6. – 9. třída)
  • Starší žáci – doplněná kategorie

Jednotné zadání (pro všechny kategorie):

Družice - Co dělají a jak a proč nám létají nad hlavou?
Co všechno mají takové družice za úkol? V jakých výškách létají? Jak vypadají? Kolem čeho všeho obíhají a co tam vůbec pohledávají?

Soutěžní práce nahrajte na www.vesmirprolidstvo.cz/soutez, případně je můžete poslat poštou na adresu: Vesmír pro lidstvo, Astronomický ústav AV ČR, Boční II 1401, 141 00 Praha 4. V případě nahrání fotek vašich výtvorů na webové stránky, ponechte si i originály v neporušeném stavu pro případ, že bude vaše dílo vybráno mezi nejlepšími a požádáme vás o zaslání na výstavu vítězných prací, která proběhne v Planetáriu Praha v dubnu 2023. Následně může být dílo vystaveno ve foyer planetária po celý rok.

Kontaktní e-mail: soutez@vesmirprolidstvo.cz

Minulé ročníky