Zahlavi

O Strategii AV21

Strategie AV21 - odkaz http://av21.avcr.cz/

Na této webové stránce jsou soustředěny všechny informace týkající se Strategie Akademie věd AV21. Najdete zde základní dokumenty, v nichž byla Strategie AV21 formulována a představena veřejnosti i podrobné informace o aktualitách, plánovaných akcích a výstupech všech výzkumných programů.

Vesmír pro lidstvo - odkaz http://www.avcr.cz/cs/strategie/vyzkumne-programy/prehled-programu/16.-vesmir-pro-lidstvo/index.html

Projekt Vesmír pro lidstvo

Výzkumný program Akademie věd Vesmír pro lidstvo je zaměřen na posílení spolupráce mezi vědeckou komunitou a technickými týmy při vývoji a testování nových technologií kosmického výzkumu, zejména družicových přístrojů pro astronomická pozorování, která jsou klíčovým prvkem na cestě k hlubšímu porozumění fyzikální podstatě hmoty.

Časté dotazy

Je Česká republika a čeští astronomové/astrofyzici pro kolegy z Evropy či zbytku světa silným partnerem?

Česká astronomie obecně má ve světě velmi dobré jméno, o což se zasloužily generace našich významných astronomů včetně řady současných. Nezapomínejme také, že v Čechách působily takové osobnosti jako Johannes Kepler, Tycho Brahe nebo Albert Einstein. Jako obor základního výzkumu v oblasti astronomie a astrofyziky máme ve světě solidní postavení a spolupracujeme se špičkovými světovými institucemi a univerzitami.