Zahlavi

Jupiter a jeho ledové měsíce

JUICE (JUpiter ICy moons Explorer) byla Evropskou kosmickou agenturou vybrána v květnu 2012 jako první z nejvýznamnější kategorie "velkých" (L-class) misí evropského programu Cosmic Vision. Sonda úspěšně odstartovala 14. dubna 2023 a k planetě Jupiter dorazí v roce 2031.

Ústav fyziky atmosféry AV ČR nás zastupuje v užším šestičlenném vedení jednoho z připravovaných vědeckých přístrojů této sondy. S kolegy ze švédského ústavu kosmické fyziky a dalších čtyř evropských vědeckých institucí odpovídal za koordinaci konsorcia vědců a techniků z 25 institucí v 9 zemích, kteří se podíleli na vývoji a stavbě přístroje RPWI (Radio and Plasma Waves Investigation). Nyní naši vědci přispívají k plánování zkušebního provozu přístroje a k přípravě jeho vědeckého programu.

Účast na tomto kosmickém projektu tak pro nás znamená možnost navrhnout nová měření v nesmírně zajímavém systému měsíců planety Jupiter. Těšíme na unikátní data především z okolí měsíce Ganymedes, který má vlastní magnetosféru, vnořenou do obří magnetosféry Jupiteru.

Odborníci Ústavu fyziky atmosféry AV ČR vyvinuli modul pro měření vln o frekvencích pod 20 kHz, což je digitální analyzátor integrovaný do přístroje RPWI. Modul už nyní na své dlouhé pouti k Jupiteru analyzuje signály z elektrických a magnetických antén a zpracovává je v digitálních obvodech určených k důkladnému palubnímu zpracování měření. Je totiž třeba co nejlépe využít velmi omezený objem dat, která budeme moci přenést od Jupiteru na Zemi.

Hlavním vědeckým cílem našeho modulu je získat nové poznatky o elektromagnetických vlnách šířících se v plazmatu v okolí Jupiteru a jeho měsíců, především měsíce Ganymed. Můžeme tak využít zkušenosti našeho týmu z práce na analýze dat předchozích meziplanetárních sond (např. sondy Cassini k planetě Saturn) a vědeckých družic Země, počínaje řadou družic Magion. Více na http://okf.ufa.cas.cz/juice/.

Dalším českým příspěvkem k přístroji RPWI je zdroj, který poskytovuje požadovaná napětí jednotlivým subsystémům. Vývoj tohoto zdroje byl úkolem techniků z Astronomického ústavu AV ČR.

Naše týmy tak mohou spolupracovat s nejlepšími evropskými a světovými vědeckými institucemi na tomto zatím největším projektu robotického kosmického výzkumu, kterého se česká věda účastní.

Kontakt na řešitele

Ing. Ivana Kolmašová, Ph.D.
Ústav fyziky atmosféry AV ČR
e-mail: iko(at)ufa.cas.cz