Zahlavi

Meteorologická družicová pozorování

Na konci roku 2022 byla na geostacionární dráhu vypuštěna první z nastupující třetí generace družic Meteosat (Meteosat Third Generation, dále jen MTG), od které se očekává, že významným způsobem zpřesní detekci a následnou předpověď konvektivní oblačnosti a s ní spojených nebezpečných doprovodných jevů, detekci požárů, aerosolů, příp. i změny pokrytí zemského povrchu. MTG bude mít provozní životnost přibližně 20 let a celá její konstelace bude tvořena dvojím typem družic. Družice prvního typu (MTG Imager, dále jen MTG-I) budou sloužit jako zobrazovací, družice druhého typu (MTG Sounder, dále jen MTG-S) pak jako sondážní. MTG-I, který bude tvořen dvojicí družic, bude poskytovat obrazová data Země a její atmosféry pomocí nového přístroje FCI (Flexible Combined Imager). První z nich (MTG-Imager 1) bude snímat celý disk (tj. Evropu a Afriku) každých 10 minut (tzv. Full Disc Scan Service) v 16 spektrálních kanálech s prostorovým rozlišením 1 km pro osm kanálů v oblasti viditelné a blízké infračervené části elektromagnetického spektra a 2 km pro zbylých osm kanálů v infračervené oblasti spektra. MTG-Imager 1 bude zároveň provádět měření aktuální bleskové aktivity mezi oblaky navzájem a mezi oblaky a zemským povrchem pomocí nového přístroje LI (Lightning Imager).  Pro tuto funkci bude využívat měření v oblasti viditelného spektra a prostorové rozlišení nasnímaných dat bude 4,5 km v poddružicovém bodě. Druhá z dvojice, MTG-Imager 2 bude ve stejných spektrálních kanálech snímat pouze severní ¼ celého disku (tj. pouze oblast Evropy), ovšem každé 2,5 minuty (tzv. Rapid Scan Service) a zároveň bude sloužit jako záložní družice pro detekci bleskové aktivity. Družice MTG-I budou doplněny třetí družicí MTG-S, která ponese celkem dva přístroje určené pro měření vertikální sondáže zemské atmosféry. První z nich, IRS (InfraRed Sounder), bude poskytovat vertikální profil teploty a vlhkosti každých 60 minut (nad Evropou každých 30 minut). Druhý přístroj, UVN (Ultraviolet, Visible and Near-infrared Sounder), pak bude určený pro monitorování aerosolů, ozónu, N02 a SO2 nad Evropou v hodinovém časovém kroku. Start MTG-S1 je plánován na přelom roku 2024 a 2025 a bude se tak jednat o vůbec první operativní sondážní družici na geostacionární dráze.

Naměřená data budou využita pro účely výzkumných aktivit Ústavu fyziky atmosféry (ÚFA) AV ČR. Díky vysokému prostorovému a časovému rozlišení nových FCI dat bude možné sledovat a analyzovat typické struktury horních hladin konvektivních bouří (tj., přestřelující vrcholky, chladné U/V, cirrovitá vlečka nad kovadlinou bouře, atd.) v mnohem podrobnějším měřítku. Spolu s daty z vertikální sondáže atmosféry pak budeme mít k dispozici velmi podrobné informace o aktuálních atmosférických podmínkách, které povedou ke zpřesnění popisu počátečních podmínek, což bude přínosné především s ohledem na následné numerické simulace oblačnosti a srážek. V neposlední řadě data o zaznamenaných bleskových výbojích z přístroje LI poslouží jako nástroj pro validaci modelových předpovědí bleskové aktivity počítané numerickým modelem počasí ICON, který je na ÚFA AV ČR dlouhodobě používán a vyvíjen pro experimentální výzkumné účely.

Popisek k obrázku v záhlaví: Konstelace družic MTG: MTG-Imager 1 (v pozadí), MTG-S (uprostřed), MTG-Imager 2 (v popředí) (zdroj: ESA, EUMETSAT)

Kontakt na řešitele

RNDr. Vojtěch Blížňák, Ph.D.
Ústav fyziky atmosféry AV ČR
e-mail: bliznak(at)ufa.cas.cz
tel.: 272 016 051