Zahlavi

Ročník 2021/2022

Setkání výherců a účastníků Vánoční astro soutěže 2021

Body jsou sečteny a výherci jsou porotě známi.
Výherci v každé kategorii:

  1. Předškoláci: Eva Černá
  2. 1. stupeň ZŠ: Tichý Tobiáš, Límanová Anežka
  3. 2. stupeň ZŠ: Hana Černá

Gratulujeme!

Vzhledem k různorodosti zaslaných děl bylo velmi těžké vybrat vítězná místa. Proto si porotci vyhradili právo navíc ocenit díla, která výrazným způsobem plnila zadání soutěže, ale např. díky způsobu provedení bylo těžké je porovnat s ostatníma.

Cena poroty byla udělena Elišce Svobodové, Elen Lise, Jolaně Gadasové a Julii Losenické.

Všichni ocenění soutěžící (tedy včetně dalších míst) byli 14. února seznámeni s výsledky e-mailem. Plné výsledky zveřejníme i zde, a to spolu s připravovanou galerií těch nejlepších děl přihlášených do Vánoční astro soutěže 2021/2022. A můžeme říct, že se máte na co těšit.

Pro porotu nebylo snadné vybrat, ale zato jsme se velmi dobře bavili a těšili z výkonu dětí. O to se podělíme s vámi již brzy, jen co získáme souhlasy se zveřejněním soutěžních děl.

GALERIE NEJLEPŠÍCH DĚL

Termíny soutěže: 24. 12. 2021 - 24. 1. 2022, zveřejnění výsledků 14. 2. 2022

Kategorie:

  • Předškolní děti
  • 1. stupeň ZŠ (1.- 5. třída)
  • 2. stupeň ZŠ + odpovídající víceletá gymnázia (6. - 9. třída)

Jednotné zadání (pro všechny kategorie):

Pohledy do dalekého vesmíru.
Blíží se start teleskopu Jamese Webba, který bude zkoumat vzdálený vesmír jako nikdy předtím. Co vše tam uvidí?

Soutěžní práce nahrajte na www.vesmirprolidstvo.cz/soutez, případně je můžete poslat poštou na adresu: Vesmír pro lidstvo, Astronomický ústav AV ČR, Boční II 1401, 141 00 Praha 4. V případě nahrání fotek vašich výtvorů na webové stránky, ponechte si i originály v neporušeném stavu pro případ, že vyhrajete a požádáme vás o zaslání na výstavu vítězných prací, kterou plánujeme uspořádat v Planetáriu Praha.

Kontaktní e-mail: soutez@vesmirprolidstvo.cz

Nejlepší výtvory v každé kategorii vybere odborná porota. Při hodnocení bude porota přihlížet především k originalitě nápadu, vědecké inspiraci a provázanosti s tématy výzkumného programu Vesmír pro lidstvo. Výsledky budou vyhlášeny 14. února 2022 na webu soutěže.