Zahlavi

Vánoční Astro Soutěž o ceny

18. 12. 2020

Pořádá Vesmír pro lidstvo (výzkumný program Akademie věd ČR) a Planetum (Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy), a to pro šikovné děti, mladé talenty a všechny zvídavce, které baví vesmír a užijí si svoji tvorbu spojenou s vesmírnou tématikou. Na nejlepší v jednotlivých kategoriích čekají exkluzivní ceny. Vyhrajte celodenní zážitek v Planetáriu Praha, rodinnou vstupenku, jedinečný kosmický nanošátek či další věcné ceny.

Termíny soutěže: 24. 12. 2020 - 24. 1. 2021, zveřejnění výsledků 10. 2. 2021

Kategorie:

 • Předškolní děti
 • 1. stupeň ZŠ (1.– 5. třída)
 • 2. stupeň ZŠ + odpovídající víceletá gymnázia (6. – 9. třída)
 • Středoškoláci

Zadání soutěže:

 • Předškolní děti
  Výlet ke hvězdám (kresby, modely, natočená vlastní básnička, nechte se prostě unést fantazií)
 • 1. stupeň ZŠ
  Kam ve vesmíru byste se chtěli podívat? (kresby, modely, natočená vlastní básnička, nechte se unést fantazií)
 • 2. stupeň ZŠ
  Letos odstartovala vesmírná mise Evropské kosmické agentury Solar Orbiter ke Slunci. Co uvidí, až se ke Slunci přiblíží?
  (výtvarné / literární / animační / filmové vyjádření)
 • Středoškoláci
  Na kterou z budoucích vesmírných misí v programu Vesmír pro lidstvo se nejvíc těšíte a jaké objevy od ní očekáváte?
  (příběh / povídka / video nahrávka (okolo 1 minuty, max. 3 minuty) / umělecké ztvárnění)

Soutěžní práce nahrajte na www.vesmirprolidstvo.cz/soutez, případně je můžete poslat poštou na adresu:
Vesmír pro lidstvo, Astronomický ústav AV ČR, Boční II 1401, 141 00 Praha 4.
V případě nahrání fotek vašich výtvorů na webové stránky, ponechte si i originály v neporušeném stavu pro případ, že vyhrajete a požádáme vás o zaslání na výstavu vítězných prací, kterou plánujeme uspořádat v Planetáriu Praha.

NAHRÁNÍ SOUBORŮ

Kontaktní e-mail: soutez@vesmirprolidstvo.cz

Nejlepší výtvory v každé kategorii vybere odborná porota. Při hodnocení bude porota přihlížet především k originalitě nápadu, vědecké inspiraci a provázanosti s tématy výzkumného programu Vesmír pro lidstvo. Výsledky budou vyhlášeny 10. února 2021 na webu soutěže.

18. 12. 2020

Pořádá Vesmír pro lidstvo (výzkumný program Akademie věd ČR) a Planetum (Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy), a to pro šikovné děti, mladé talenty a všechny zvídavce, které baví vesmír a užijí si svoji tvorbu spojenou s vesmírnou tématikou. Na nejlepší v jednotlivých kategoriích čekají exkluzivní ceny. Vyhrajte celodenní zážitek v Planetáriu Praha, rodinnou vstupenku, jedinečný kosmický nanošátek či další věcné ceny.

Termíny soutěže: 24. 12. 2020 - 24. 1. 2021, zveřejnění výsledků 10. 2. 2021

Kategorie:

 • Předškolní děti
 • 1. stupeň ZŠ (1.– 5. třída)
 • 2. stupeň ZŠ + odpovídající víceletá gymnázia (6. – 9. třída)
 • Středoškoláci

Zadání soutěže:

 • Předškolní děti
  Výlet ke hvězdám (kresby, modely, natočená vlastní básnička, nechte se prostě unést fantazií)
 • 1. stupeň ZŠ
  Kam ve vesmíru byste se chtěli podívat? (kresby, modely, natočená vlastní básnička, nechte se unést fantazií)
 • 2. stupeň ZŠ
  Letos odstartovala vesmírná mise Evropské kosmické agentury Solar Orbiter ke Slunci. Co uvidí, až se ke Slunci přiblíží?
  (výtvarné / literární / animační / filmové vyjádření)
 • Středoškoláci
  Na kterou z budoucích vesmírných misí v programu Vesmír pro lidstvo se nejvíc těšíte a jaké objevy od ní očekáváte?
  (příběh / povídka / video nahrávka (okolo 1 minuty, max. 3 minuty) / umělecké ztvárnění)

Soutěžní práce nahrajte na www.vesmirprolidstvo.cz/soutez, případně je můžete poslat poštou na adresu:
Vesmír pro lidstvo, Astronomický ústav AV ČR, Boční II 1401, 141 00 Praha 4.
V případě nahrání fotek vašich výtvorů na webové stránky, ponechte si i originály v neporušeném stavu pro případ, že vyhrajete a požádáme vás o zaslání na výstavu vítězných prací, kterou plánujeme uspořádat v Planetáriu Praha.

NAHRÁNÍ SOUBORŮ

Kontaktní e-mail: soutez@vesmirprolidstvo.cz

Nejlepší výtvory v každé kategorii vybere odborná porota. Při hodnocení bude porota přihlížet především k originalitě nápadu, vědecké inspiraci a provázanosti s tématy výzkumného programu Vesmír pro lidstvo. Výsledky budou vyhlášeny 10. února 2021 na webu soutěže.