Synergické efekty spolupráce

08. 02. 2024

Program Vesmír pro lidstvo výrazným způsobem propojuje ústavy zaměřené na základní kosmický výzkum s technicky zaměřenými ústavy, které tak mohou participovat na technologicky prvotřídních vesmírných projektech. Při řešení kosmických projektů je typicky potřeba multidisciplinární expertíza, což vede k přirozené spolupráci mezi ústavy AV ČR. Pro pochopení této poněkud formální věty uvádíme pár příkladů.

Na projektu českého zapojení do mise LISA v různých rolích spolupracuje v současnosti pět ústavů Akademie věd ČR – Astronomický ústav, Fyzikální ústav, Ústav fyziky atmosféry, Ústav termomechaniky a Ústav přístrojové techniky. Astronomický ústav AV ČR zodpovídá za management projektu, tzv. product assurance a vědeckou přípravu. Fyzikální ústav AV ČR má hlavní podíl na hardwarovém vývoji mechanismu. Ústav fyziky atmosféry AV ČR vyvíjí elektroniku, Ústav termomechaniky AV ČR zajišťuje termální výpočty a Ústav přístrojové techniky AV ČR provádí kontrolní testy.

Jiným příkladem jsou české ambiciózní mise. Na vybrané misi QUVIK, vedené VZLÚ a MU Brno, se podílejí Ústav fyziky plazmatu (TOPTEC), Astronomický ústav a Fyzikální ústav. Další ústavy AV ČR byly zapojeny do konkurenčních návrhů, jejichž vývoj v některých případech pokračuje. V rámci projektu PLATOspec byla navázána spolupráce Astronomického ústavu AV ČR s Ústavem fyziky plazmatu AV ČR a jeho centrem TOPTEC na vývoji systému injekce světla do vlákna nového spektrografu PLATOSpec, což je jedinečná technologie a nabyté know-how může pomoci v dalších instrumentačních projektech.

Kombinaci astronomických pozorování s laboratorním výzkumem zajišťuje spolupráce mezi Astronomickým ústavem AV ČR a Ústavem fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, která je stěžejní pro výzkum exoplanet a spolupráci na vesmírných projektech PLATO a ARIEL.

08. 02. 2024

Program Vesmír pro lidstvo výrazným způsobem propojuje ústavy zaměřené na základní kosmický výzkum s technicky zaměřenými ústavy, které tak mohou participovat na technologicky prvotřídních vesmírných projektech. Při řešení kosmických projektů je typicky potřeba multidisciplinární expertíza, což vede k přirozené spolupráci mezi ústavy AV ČR. Pro pochopení této poněkud formální věty uvádíme pár příkladů.

Na projektu českého zapojení do mise LISA v různých rolích spolupracuje v současnosti pět ústavů Akademie věd ČR – Astronomický ústav, Fyzikální ústav, Ústav fyziky atmosféry, Ústav termomechaniky a Ústav přístrojové techniky. Astronomický ústav AV ČR zodpovídá za management projektu, tzv. product assurance a vědeckou přípravu. Fyzikální ústav AV ČR má hlavní podíl na hardwarovém vývoji mechanismu. Ústav fyziky atmosféry AV ČR vyvíjí elektroniku, Ústav termomechaniky AV ČR zajišťuje termální výpočty a Ústav přístrojové techniky AV ČR provádí kontrolní testy.

Jiným příkladem jsou české ambiciózní mise. Na vybrané misi QUVIK, vedené VZLÚ a MU Brno, se podílejí Ústav fyziky plazmatu (TOPTEC), Astronomický ústav a Fyzikální ústav. Další ústavy AV ČR byly zapojeny do konkurenčních návrhů, jejichž vývoj v některých případech pokračuje. V rámci projektu PLATOspec byla navázána spolupráce Astronomického ústavu AV ČR s Ústavem fyziky plazmatu AV ČR a jeho centrem TOPTEC na vývoji systému injekce světla do vlákna nového spektrografu PLATOSpec, což je jedinečná technologie a nabyté know-how může pomoci v dalších instrumentačních projektech.

Kombinaci astronomických pozorování s laboratorním výzkumem zajišťuje spolupráce mezi Astronomickým ústavem AV ČR a Ústavem fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, která je stěžejní pro výzkum exoplanet a spolupráci na vesmírných projektech PLATO a ARIEL.