Zahlavi

GW@CZ - workshop o vědě o gravitačních vlnách v ČR 1. 12. 2023

20. 10. 2023

Účelem tohoto workshopu je, aby se různí odborníci v České republice, kteří by mohli přispět k vědě o gravitačních vlnách, setkali, propojili a diskutovali o příležitostech k posílení českého příspěvku k hlavním mezinárodním astronomickým observatořím gravitačních vln a souvisejícím vědeckým snahám.

Datum: 1. 12. 2023

Čas: 9:15 – 17:30
Místo: Geofyzikální ústav Akademie věd ČR
Uzávěrka přihlášek: 25. 11. 2023 nebo do naplnění kapacity

Účastníci:

 • Eugenio Coccia (Institut de Física d'Altes Energies, Barcelona)
 • Stanislav Babák (Laboratoř astročástic a kosmologie, Paříž)
 • Norbert Werner (Masarykova univerzita, Brno)
 • Jiří Svoboda (Astronomický ústav Akademie věd ČR, Praha)
 • Asen Christov (Fyzikální ústav Akademie věd ČR, Praha)
 • Vojtěch Witzany (Univerzita Karlova, Praha)
 • Vladimír Karas (Astronomický ústav Akademie věd ČR, Praha)
 • Martin Urbanec (Slezská univerzita, Opava)
 • Costas Skordis (Fyzikální ústav Akademie věd ČR, Praha)
 • Jiří Bičák (Univerzita Karlova, Praha)

Ve večerních hodinách od 19 do 21 hodin v budově Akademie věd ČR (Národní 3, PRaha 1) vystoupí v rámci Czech Space week také Stanislav Babak a Eugenio Coccia.

Workshop financoval program Vesmír pro lidstvo.

Více informací včetně registrace na https://utf.mff.cuni.cz/gwcz/

20. 10. 2023

Účelem tohoto workshopu je, aby se různí odborníci v České republice, kteří by mohli přispět k vědě o gravitačních vlnách, setkali, propojili a diskutovali o příležitostech k posílení českého příspěvku k hlavním mezinárodním astronomickým observatořím gravitačních vln a souvisejícím vědeckým snahám.

Datum: 1. 12. 2023

Čas: 9:15 – 17:30
Místo: Geofyzikální ústav Akademie věd ČR
Uzávěrka přihlášek: 25. 11. 2023 nebo do naplnění kapacity

Účastníci:

 • Eugenio Coccia (Institut de Física d'Altes Energies, Barcelona)
 • Stanislav Babák (Laboratoř astročástic a kosmologie, Paříž)
 • Norbert Werner (Masarykova univerzita, Brno)
 • Jiří Svoboda (Astronomický ústav Akademie věd ČR, Praha)
 • Asen Christov (Fyzikální ústav Akademie věd ČR, Praha)
 • Vojtěch Witzany (Univerzita Karlova, Praha)
 • Vladimír Karas (Astronomický ústav Akademie věd ČR, Praha)
 • Martin Urbanec (Slezská univerzita, Opava)
 • Costas Skordis (Fyzikální ústav Akademie věd ČR, Praha)
 • Jiří Bičák (Univerzita Karlova, Praha)

Ve večerních hodinách od 19 do 21 hodin v budově Akademie věd ČR (Národní 3, PRaha 1) vystoupí v rámci Czech Space week také Stanislav Babak a Eugenio Coccia.

Workshop financoval program Vesmír pro lidstvo.

Více informací včetně registrace na https://utf.mff.cuni.cz/gwcz/