Žádost o informace k ISS a workshop 1. 2. 2024

12. 01. 2024

Ministerstvo dopravy České republiky iniciovalo formální Žádost o informace (RFI) s cílem zmapovat zájem české akademické, průmyslové a další veřejnosti o české aktivity, které by mohly být realizovány na Mezinárodní kosmické stanici (ISS) a podobných platformách. 

Získané informace budou využity jako podklad pro další posouzení na úrovni státní správy a pokud to bude relevantní, tak i k hodnocení přínosů činností prováděných před, během a po případném letu českého kosmonauta. 

Podrobné informace a registrace na seminář 1. února 2024 na Ministerstvu dopravy jsou zde - https://www.czechspaceportal.cz/csp_event/rfi-k-iss-a-workshop-1-2-2024/.

12. 01. 2024

Ministerstvo dopravy České republiky iniciovalo formální Žádost o informace (RFI) s cílem zmapovat zájem české akademické, průmyslové a další veřejnosti o české aktivity, které by mohly být realizovány na Mezinárodní kosmické stanici (ISS) a podobných platformách. 

Získané informace budou využity jako podklad pro další posouzení na úrovni státní správy a pokud to bude relevantní, tak i k hodnocení přínosů činností prováděných před, během a po případném letu českého kosmonauta. 

Podrobné informace a registrace na seminář 1. února 2024 na Ministerstvu dopravy jsou zde - https://www.czechspaceportal.cz/csp_event/rfi-k-iss-a-workshop-1-2-2024/.