Zahlavi

Společné setkání VP 16 Vesmír pro lidstvo Strategie AV 21

03. 05. 2019

Koná se 10. května 2019 od 10:30 v budově Akademie věd, Národní 3, Praha 1, v sále č. 205.

Cílem tohoto setkání je aktuálně informovat o našem výzkumném programu Strategie AV21, informovat o plánovaných aktivitách a rozvíjet vzájemnou spolupráci napříč ústavy. Zazní příspěvky jednotlivých řešitelů, na čem aktuálně pracují, diskutovat se bude také o spolupráci na nových projektech. Setkání je otevřené všem zájemcům.

Program:

10:30 – 10:45             Zahájení a novinky ze Strategie AV 21 (P. Heinzel, J. Svoboda)

Část I: Aktuality od řešitelů výzkumných témat
10:45 – 11:00              Nové zapojení do mise Athena (J. Svoboda)
11:00 – 11:15              Nové přístroje (J. Souček)
11:15 – 11:30              Evropská vesmírná mise ke Slunci (F. Fárník)
11:30 – 11:45              Mars a Jupiter (O. Santolík)
11:45 – 12:00              Jevy nad bouřkami (I. Kolmašová)
12:00 – 12:15              Špičkové optomechanické systémy (V. Lédl)
12:15 – 12:30              Dozimetrie kosmického záření (I. Ambrožová)
12:30 – 13:30              oběd, neformální diskuze

Část II: Nová témata a spolupráce, popularizace výzkumného programu
13:30 – 13:45              Geopotenciální pole Země (J. Sebera)
13:45 – 14:00              Výzkum exoplanet (P. Kabáth)
14:15 – 14:30              Aplikace laserových systémů pro výzkum kosmu (M. Ferus)
14:30 – 14:45              Nové zapojení do mise LISA (G. Loukes Gerakopoulos)
14:45 – 15:10              Popularizace programu a příprava veletrhu vědy (P. Suchan)
15:10 – 15:30              společná diskuze, závěr

03. 05. 2019

Koná se 10. května 2019 od 10:30 v budově Akademie věd, Národní 3, Praha 1, v sále č. 205.

Cílem tohoto setkání je aktuálně informovat o našem výzkumném programu Strategie AV21, informovat o plánovaných aktivitách a rozvíjet vzájemnou spolupráci napříč ústavy. Zazní příspěvky jednotlivých řešitelů, na čem aktuálně pracují, diskutovat se bude také o spolupráci na nových projektech. Setkání je otevřené všem zájemcům.

Program:

10:30 – 10:45             Zahájení a novinky ze Strategie AV 21 (P. Heinzel, J. Svoboda)

Část I: Aktuality od řešitelů výzkumných témat
10:45 – 11:00              Nové zapojení do mise Athena (J. Svoboda)
11:00 – 11:15              Nové přístroje (J. Souček)
11:15 – 11:30              Evropská vesmírná mise ke Slunci (F. Fárník)
11:30 – 11:45              Mars a Jupiter (O. Santolík)
11:45 – 12:00              Jevy nad bouřkami (I. Kolmašová)
12:00 – 12:15              Špičkové optomechanické systémy (V. Lédl)
12:15 – 12:30              Dozimetrie kosmického záření (I. Ambrožová)
12:30 – 13:30              oběd, neformální diskuze

Část II: Nová témata a spolupráce, popularizace výzkumného programu
13:30 – 13:45              Geopotenciální pole Země (J. Sebera)
13:45 – 14:00              Výzkum exoplanet (P. Kabáth)
14:15 – 14:30              Aplikace laserových systémů pro výzkum kosmu (M. Ferus)
14:30 – 14:45              Nové zapojení do mise LISA (G. Loukes Gerakopoulos)
14:45 – 15:10              Popularizace programu a příprava veletrhu vědy (P. Suchan)
15:10 – 15:30              společná diskuze, závěr