Zahlavi

Soutěž Get Space Inspired

03. 11. 2022

Technologické centrum AV ČR vyhlašuje soutěž o nejlepší technologický transfer z oblasti vesmírných technologií. Tématem soutěže jsou nápady na nejlepší využití vesmírných technologií takovým způsobem, aby došlo k vytvoření nového nebo zlepšení vlastností stávajícího produktu nebo služby v oblasti pozemního vyžití.

Jako inspirace soutěžním návrhům může sloužit databáze patentů Evropské vesmírné agentury (odkaz zde), návrhy ale mohou popisovat nové využití jakékoliv technologie, dat nebo know-how dříve využitých v oblasti výzkumu a využití vesmíru. Podané návrhy budou posouzeny z hlediska

 • inovativnosti
 • technologické proveditelnosti
 • socioekonomického potenciálu
 • perspektivnosti realizace (byznys potenciál, byznys plán).

Uděleny budou

 • první cena, oceněna odměnou 10 000 EUR
 • druhá cena, oceněna odměnou 5 000 EUR

Účastnit se soutěže může samostatná osoba, univerzita, výzkumný ústav či firma bez ohledu na její velikost.

Uzávěrka soutěže je 25. 11. 2022, vyhlášení vítězů proběhne 29. 11. 2022 v rámci Czech Space Week.

Pro podání soutěžního návrhu je třeba využít formulář, který je ke stažení na webu soutěže

https://www.technology-broker.cz/get-space-inspired/

Rozsah soutěžního návrhu není dán, soutěžní návrh je třeba podat v angličtině prostřednictvím emailové adresy SparkFunding@tc.cz.

Pdf ke stažení

03. 11. 2022

Technologické centrum AV ČR vyhlašuje soutěž o nejlepší technologický transfer z oblasti vesmírných technologií. Tématem soutěže jsou nápady na nejlepší využití vesmírných technologií takovým způsobem, aby došlo k vytvoření nového nebo zlepšení vlastností stávajícího produktu nebo služby v oblasti pozemního vyžití.

Jako inspirace soutěžním návrhům může sloužit databáze patentů Evropské vesmírné agentury (odkaz zde), návrhy ale mohou popisovat nové využití jakékoliv technologie, dat nebo know-how dříve využitých v oblasti výzkumu a využití vesmíru. Podané návrhy budou posouzeny z hlediska

 • inovativnosti
 • technologické proveditelnosti
 • socioekonomického potenciálu
 • perspektivnosti realizace (byznys potenciál, byznys plán).

Uděleny budou

 • první cena, oceněna odměnou 10 000 EUR
 • druhá cena, oceněna odměnou 5 000 EUR

Účastnit se soutěže může samostatná osoba, univerzita, výzkumný ústav či firma bez ohledu na její velikost.

Uzávěrka soutěže je 25. 11. 2022, vyhlášení vítězů proběhne 29. 11. 2022 v rámci Czech Space Week.

Pro podání soutěžního návrhu je třeba využít formulář, který je ke stažení na webu soutěže

https://www.technology-broker.cz/get-space-inspired/

Rozsah soutěžního návrhu není dán, soutěžní návrh je třeba podat v angličtině prostřednictvím emailové adresy SparkFunding@tc.cz.

Pdf ke stažení