Zahlavi

Sonda Solar Orbiter - spuštěn přístroj STIX

16. 04. 2020

Evropská sonda Solar Orbiter právě prožívá další krok na cestě ke Slunci. Začalo totiž uvádění přístroje STIX, na kterém se podílel i Astronomický ústav AV ČR, do provozu. Přístroj STIX je určen na výzkum slunečních erupcí.

Během fáze uvádění STIXu do provozu, která potrvá přibližně 6 týdnů, bude pro vědce k dispozici několik časových oken s přímým kontaktem s přístrojem, ve dnech 14. – 16. dubna, 27. a 28. dubna a další tři okna pak ještě v květnu.

A právě v tomto období probíhá na Slunečním oddělení Astronomického ústavu AV ČR speciální pozorovací kampaň pro získání podpůrných dat pro přístroj STIX na palubě Solar Orbiteru. Cílem je společné studium pozemních a satelitních dat. Sluneční aktivitu ve viditelném a rádiovém oboru spektra sledují tyto ondřejovské pozemní přístroje:

  • radioteleskopy RT5 a OSCARS na frekvencích přibližně 800-2000 MHz
  • patrolní dalekohled pro chromosféru v čáře H alfa (656 nm)
  • dalekohled SORT v čáře Ca II k (393 nm)
  • spektrograf HSFA2 v čarách Ca II H (396 nm), H beta (484 nm), H alfa a Ca II (854 nm)
  • širokopásmový spektrograf v rozsahu 350 - 920 nm

Zkušební režim má prokázat, že přístroj STIX funguje podle plánu. Proti tomuto záměru jde tak trochu samo Slunce, které má stále velmi slabou aktivitu. Přesto, vědci po mírném zvýšení sluneční aktivity v posledních týdnech, doufají ve výsledky, které STIX v příštích šesti týdnech naměří a bude jej možné odzkoušet.

Během prvních přímých kontaktů v tomto týdnu bude nahrána nová verze letového softwaru a vědci také chtějí získat signály z palubního kalibračního zdroje. Získané spektrum pak bude použito k první kalibraci detektoru.

16. 04. 2020

Evropská sonda Solar Orbiter právě prožívá další krok na cestě ke Slunci. Začalo totiž uvádění přístroje STIX, na kterém se podílel i Astronomický ústav AV ČR, do provozu. Přístroj STIX je určen na výzkum slunečních erupcí.

Během fáze uvádění STIXu do provozu, která potrvá přibližně 6 týdnů, bude pro vědce k dispozici několik časových oken s přímým kontaktem s přístrojem, ve dnech 14. – 16. dubna, 27. a 28. dubna a další tři okna pak ještě v květnu.

A právě v tomto období probíhá na Slunečním oddělení Astronomického ústavu AV ČR speciální pozorovací kampaň pro získání podpůrných dat pro přístroj STIX na palubě Solar Orbiteru. Cílem je společné studium pozemních a satelitních dat. Sluneční aktivitu ve viditelném a rádiovém oboru spektra sledují tyto ondřejovské pozemní přístroje:

  • radioteleskopy RT5 a OSCARS na frekvencích přibližně 800-2000 MHz
  • patrolní dalekohled pro chromosféru v čáře H alfa (656 nm)
  • dalekohled SORT v čáře Ca II k (393 nm)
  • spektrograf HSFA2 v čarách Ca II H (396 nm), H beta (484 nm), H alfa a Ca II (854 nm)
  • širokopásmový spektrograf v rozsahu 350 - 920 nm

Zkušební režim má prokázat, že přístroj STIX funguje podle plánu. Proti tomuto záměru jde tak trochu samo Slunce, které má stále velmi slabou aktivitu. Přesto, vědci po mírném zvýšení sluneční aktivity v posledních týdnech, doufají ve výsledky, které STIX v příštích šesti týdnech naměří a bude jej možné odzkoušet.

Během prvních přímých kontaktů v tomto týdnu bude nahrána nová verze letového softwaru a vědci také chtějí získat signály z palubního kalibračního zdroje. Získané spektrum pak bude použito k první kalibraci detektoru.