Rezoluce ČAS k satelitním mega-konstelacím

22. 09. 2021

Česká astronomická společnost sdružující 29 kolektivních členů přijala 18. září 2021 na svém 21. sjezdu v pražském planetáriu tuto rezoluci:

Česká astronomická společnost důrazně upozorňuje na skutečnost, že nekontrolovaný nástup satelitních mega-konstelací negativně zasahuje do práv ostatních uživatelů kosmického prostoru. Jedná se zejména o narušení astronomických měření, finanční ztráty, znehodnocení kulturního dědictví a riziko vzniku kosmického smetí. Vyzýváme vládu České republiky, aby v mezinárodním měřítku prosadila odpovídající novelizaci kosmického práva.

Přesně a srozumitelně o tomto problému např. v posledním blogu Evropské jižní observatoře https://www.eso.org/public/blog/rescuing-the-stars/.

Fotografie: družice sítě Starlink, foto Zdeněk Bardon.  

22. 09. 2021

Česká astronomická společnost sdružující 29 kolektivních členů přijala 18. září 2021 na svém 21. sjezdu v pražském planetáriu tuto rezoluci:

Česká astronomická společnost důrazně upozorňuje na skutečnost, že nekontrolovaný nástup satelitních mega-konstelací negativně zasahuje do práv ostatních uživatelů kosmického prostoru. Jedná se zejména o narušení astronomických měření, finanční ztráty, znehodnocení kulturního dědictví a riziko vzniku kosmického smetí. Vyzýváme vládu České republiky, aby v mezinárodním měřítku prosadila odpovídající novelizaci kosmického práva.

Přesně a srozumitelně o tomto problému např. v posledním blogu Evropské jižní observatoře https://www.eso.org/public/blog/rescuing-the-stars/.

Fotografie: družice sítě Starlink, foto Zdeněk Bardon.