Zahlavi

První experimenty na klinostatu simulující stav beztíže

04. 04. 2024

V rámci studia vlivu mikrogravitace na vývoj kura domácího již proběhly první tři experimenty na klinostatu v laboratoři doc. Ondřeje Vladana na katedře botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

V rámci těchto experimentů bylo na klinostatu rotováno celkem 6 vajec a byl sledován průběh embryonálního vývoje a jeho úspěšnost. První dva experimenty probíhaly kolem tří dnů a třetí experiment 4 dny. Klinostatem bylo dosaženo stavu blížícímu se stavu beztíže. V prvním experimentu došlo k časnému úhynu jednoho embrya a jedno embryo bylo ve vývoji opožděné o jeden den vůči kontrole. Rychlost rotace byla při prvním experimentu vyšší. V následujících dvou experimentech jsme zpomalili točení na klinostatu. Ve druhém experimentu trvajícím tři dny se předběžně jedno embryo vyvíjelo normálně a druhé bylo ve svém vývoji opět opožděno o jeden den a možná došlo k jeho úhynu. Ve třetím experimentu trvajícím čtyři dny došlo k úhynu obou embryí. V současnosti probíhá již čtvrtý experiment. Po jeho ukončení bude morfologie všech embryí, která byla živá anebo nebyla desintegrována, detailně zdokumentována a zanalyzována.

Obr. 1: Znázorňuje experiment s vejci kura domácího upevněnými na desce klinostatu (A). Otevřené vejce na horní straně obrázku znázorňuje situaci, kdy se zárodek včetně cév extraembryonálních obalů vyvíjel dobře (B), zatímco vejce na spodní straně obrázku zobrazuje situaci, kdy došlo k retardaci vývoje, nebo úmrtí embrya (C).Obr. 1: Znázorňuje experiment s vejci kura domácího upevněnými na desce klinostatu (A). Otevřené vejce na horní straně obrázku znázorňuje situaci, kdy se zárodek včetně cév extraembryonálních obalů vyvíjel dobře (B), zatímco vejce na spodní straně obrázku zobrazuje situaci, kdy došlo k retardaci vývoje, nebo úmrtí embrya (C).

Obr.2: Znázorňuje stupeň embryonálního vývoje po třech dnech inkubace. Kontrolní vzorek, který byl umístěn v inkubátoru společně s klinostatem, se vyvíjel dobře a měl zřetelně vyvinuté cévy extraembryonálních obalů (A).  Vzorek, který byl umístěn na rotační desce klinostatu byl retardován ve svém vývoji anebo odumřel. Cévy extraembryonálních obalů nebyly vyvinuty (B).
Obr.2: Znázorňuje stupeň embryonálního vývoje po třech dnech inkubace. Kontrolní vzorek, který byl umístěn v inkubátoru společně s klinostatem, se vyvíjel dobře a měl zřetelně vyvinuté cévy extraembryonálních obalů (A).  Vzorek, který byl umístěn na rotační desce klinostatu byl retardován ve svém vývoji anebo odumřel. Cévy extraembryonálních obalů nebyly vyvinuty (B).

04. 04. 2024

V rámci studia vlivu mikrogravitace na vývoj kura domácího již proběhly první tři experimenty na klinostatu v laboratoři doc. Ondřeje Vladana na katedře botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

V rámci těchto experimentů bylo na klinostatu rotováno celkem 6 vajec a byl sledován průběh embryonálního vývoje a jeho úspěšnost. První dva experimenty probíhaly kolem tří dnů a třetí experiment 4 dny. Klinostatem bylo dosaženo stavu blížícímu se stavu beztíže. V prvním experimentu došlo k časnému úhynu jednoho embrya a jedno embryo bylo ve vývoji opožděné o jeden den vůči kontrole. Rychlost rotace byla při prvním experimentu vyšší. V následujících dvou experimentech jsme zpomalili točení na klinostatu. Ve druhém experimentu trvajícím tři dny se předběžně jedno embryo vyvíjelo normálně a druhé bylo ve svém vývoji opět opožděno o jeden den a možná došlo k jeho úhynu. Ve třetím experimentu trvajícím čtyři dny došlo k úhynu obou embryí. V současnosti probíhá již čtvrtý experiment. Po jeho ukončení bude morfologie všech embryí, která byla živá anebo nebyla desintegrována, detailně zdokumentována a zanalyzována.

Obr. 1: Znázorňuje experiment s vejci kura domácího upevněnými na desce klinostatu (A). Otevřené vejce na horní straně obrázku znázorňuje situaci, kdy se zárodek včetně cév extraembryonálních obalů vyvíjel dobře (B), zatímco vejce na spodní straně obrázku zobrazuje situaci, kdy došlo k retardaci vývoje, nebo úmrtí embrya (C).Obr. 1: Znázorňuje experiment s vejci kura domácího upevněnými na desce klinostatu (A). Otevřené vejce na horní straně obrázku znázorňuje situaci, kdy se zárodek včetně cév extraembryonálních obalů vyvíjel dobře (B), zatímco vejce na spodní straně obrázku zobrazuje situaci, kdy došlo k retardaci vývoje, nebo úmrtí embrya (C).

Obr.2: Znázorňuje stupeň embryonálního vývoje po třech dnech inkubace. Kontrolní vzorek, který byl umístěn v inkubátoru společně s klinostatem, se vyvíjel dobře a měl zřetelně vyvinuté cévy extraembryonálních obalů (A).  Vzorek, který byl umístěn na rotační desce klinostatu byl retardován ve svém vývoji anebo odumřel. Cévy extraembryonálních obalů nebyly vyvinuty (B).
Obr.2: Znázorňuje stupeň embryonálního vývoje po třech dnech inkubace. Kontrolní vzorek, který byl umístěn v inkubátoru společně s klinostatem, se vyvíjel dobře a měl zřetelně vyvinuté cévy extraembryonálních obalů (A).  Vzorek, který byl umístěn na rotační desce klinostatu byl retardován ve svém vývoji anebo odumřel. Cévy extraembryonálních obalů nebyly vyvinuty (B).