Pozvánka na workshop k výročí 10 let ČR v ESA

26. 09. 2018

Při příležitosti výročí 10 let členství ČR v Evropské kosmické agentuře (ESA) se bude 12.–15. listopadu 2018 konat workshop „10 years of the Czech Republic in ESA“.

ČR má díky svému členství v ESA otevřené možnosti, jak se podílet na technologicky nejvyspělejších misích, které řeší významné vědecké otázky o vesmíru, sluneční soustavě i o naší Zemi. Cílem workshopu je oslovit zejména studenty astronomie, přírodovědných a technických oborů, mladé vědecké pracovníky a všechny, kteří se zajímají o kosmické projekty. Na workshopu budou představeny nejvýznamnější současné i plánované projekty ESA, vystoupí zvaní odborníci přímo z ESA nebo konsorcií plánovaných misí, dále odborníci z ČR, kteří se na projektech s ESA podílejí. Možnost vystoupit budou mít i samotní účastníci workshopu. Velký důraz v programu bude kladen na představení možností, jak je možné se do ESA projektů zapojit. Nedílnou součástí programu bude také diskuze, jak zvýšit účast ČR v projektech ESA.

Bližší informace k workshopu naleznete na webových stránkách: http://workshop.vesmirprolidstvo.cz.

Na webových stránkách naleznete registrační formulář. Včasná registrace je podmínkou k účasti na workshopu a je zcela zdarma. Termín pro vyplnění formuláře je 1. 11., ale z důvodu kapacity sálu mohou být místa na workshopu zaplněná již dříve. Proto je vhodné s registrací nevyčkávat na poslední chvíli.

Aktivně přispět k programu workshopu mohou také účastníci workshopu, kteří vyplní stručnou anotaci své přednášky v “Abstract submission” na webových stránkách. Termín pro podávání návrhů přednášek je 7. 10. 2018. Vědecká odborná komise následně vybere, které přednášky zařadí do programu, ostatním bude nabídnuta možnost prezentace ve formě posteru.

Hlavními organizátory workshopu jsou akademické instituce spojené v programu Strategie AV 21 Vesmír pro lidstvo (zejména Astronomický ústav a Ústav fyziky atmosféry). Na organizaci workshopu se dále spolu-podílejí Ministerstvo dopravy ČR, CzechInvest, Univerzita Karlova, ČVUT, Masarykova univerzita v Brně, Slezská univerzita v Opavě a vzdělávací kancelář ESERO.

26. 09. 2018

Při příležitosti výročí 10 let členství ČR v Evropské kosmické agentuře (ESA) se bude 12.–15. listopadu 2018 konat workshop „10 years of the Czech Republic in ESA“.

ČR má díky svému členství v ESA otevřené možnosti, jak se podílet na technologicky nejvyspělejších misích, které řeší významné vědecké otázky o vesmíru, sluneční soustavě i o naší Zemi. Cílem workshopu je oslovit zejména studenty astronomie, přírodovědných a technických oborů, mladé vědecké pracovníky a všechny, kteří se zajímají o kosmické projekty. Na workshopu budou představeny nejvýznamnější současné i plánované projekty ESA, vystoupí zvaní odborníci přímo z ESA nebo konsorcií plánovaných misí, dále odborníci z ČR, kteří se na projektech s ESA podílejí. Možnost vystoupit budou mít i samotní účastníci workshopu. Velký důraz v programu bude kladen na představení možností, jak je možné se do ESA projektů zapojit. Nedílnou součástí programu bude také diskuze, jak zvýšit účast ČR v projektech ESA.

Bližší informace k workshopu naleznete na webových stránkách: http://workshop.vesmirprolidstvo.cz.

Na webových stránkách naleznete registrační formulář. Včasná registrace je podmínkou k účasti na workshopu a je zcela zdarma. Termín pro vyplnění formuláře je 1. 11., ale z důvodu kapacity sálu mohou být místa na workshopu zaplněná již dříve. Proto je vhodné s registrací nevyčkávat na poslední chvíli.

Aktivně přispět k programu workshopu mohou také účastníci workshopu, kteří vyplní stručnou anotaci své přednášky v “Abstract submission” na webových stránkách. Termín pro podávání návrhů přednášek je 7. 10. 2018. Vědecká odborná komise následně vybere, které přednášky zařadí do programu, ostatním bude nabídnuta možnost prezentace ve formě posteru.

Hlavními organizátory workshopu jsou akademické instituce spojené v programu Strategie AV 21 Vesmír pro lidstvo (zejména Astronomický ústav a Ústav fyziky atmosféry). Na organizaci workshopu se dále spolu-podílejí Ministerstvo dopravy ČR, CzechInvest, Univerzita Karlova, ČVUT, Masarykova univerzita v Brně, Slezská univerzita v Opavě a vzdělávací kancelář ESERO.