Zahlavi

Pozorování slunečních erupcí

03. 06. 2020

Sluneční přístroje ve Slunečním oddělení několik posledních týdnů pozorují v kampani pro přístroj STIX, který je umístěn na sondě Solar Orbiter.

Cílem kampaně je porovnání dat z erupcí alespoň o mohutnosti B (tzn. s intenzitou záření vyšší než 10^-6 W/m^2). Sluneční aktivita je již mnoho měsíců velmi klidná, ale 29. května  se podařilo na Sluneční patrole Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově napozorovat erupci o mohutnosti C9.3.
Zde je 11timinutový vývoj sluneční erupce (video je zrychlené na kratší čas).
Zde je odkaz na obrázky z radiových dat.

 

03. 06. 2020

Sluneční přístroje ve Slunečním oddělení několik posledních týdnů pozorují v kampani pro přístroj STIX, který je umístěn na sondě Solar Orbiter.

Cílem kampaně je porovnání dat z erupcí alespoň o mohutnosti B (tzn. s intenzitou záření vyšší než 10^-6 W/m^2). Sluneční aktivita je již mnoho měsíců velmi klidná, ale 29. května  se podařilo na Sluneční patrole Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově napozorovat erupci o mohutnosti C9.3.
Zde je 11timinutový vývoj sluneční erupce (video je zrychlené na kratší čas).
Zde je odkaz na obrázky z radiových dat.