Konference Strategie AV 21 VP 16 Vesmír pro lidstvo

19. 09. 2019

Uskuteční se 22. října 2019 od 9:30 na Geofyzikálním ústavu AV ČR, Boční II 1401, Praha, Spořilov. Program setkání bude zahrnovat prezentace za jednotlivá řešená témata v rámci výzkumného programu. Prostor bude dán i dalším zájemcům, například ze strany průmyslu se zájmem o spolupráci i diskuzi ohledně dalšího směřování programu. Na setkání jsou srdečně zváni všichni řešitelé programu VP 16 a zástupci státní, akademické i průmyslové sféry se zájmem o kosmické technologie. Program a další informace najdete na http://astro.cas.cz/av21-vp16-meeting-2019/.

Výzkumný program Akademie věd VESMÍR PRO LIDSTVO je zaměřen na posílení spolupráce mezi vědeckou komunitou a technickými týmy při vývoji a testování nových technologií kosmického výzkumu. Program se zaměřuje na vývoj vědeckých družicových přístrojů určených ke zkoumání vesmíru, zahrnující výzkum Slunce, Země, Sluneční soustavy i astronomická pozorování, která jsou klíčovým prvkem na cestě k hlubšímu porozumění fyzikální podstatě hmoty. Důraz je kladen i na transfer získaných technologií do aplikační sféry a na podporu inovačního technologického průmyslu, který je na kosmický výzkum navázán. Témata programu zahrnují účast na významných misích Evropské kosmické agentury ESA, jako jsou evropská vesmírná mise ke Slunci Solar Orbiter, velká rentgenová observatoř Athena, mise k ledovým měsícům Jupitera JUICE a mnoho dalších.

19. 09. 2019

Uskuteční se 22. října 2019 od 9:30 na Geofyzikálním ústavu AV ČR, Boční II 1401, Praha, Spořilov. Program setkání bude zahrnovat prezentace za jednotlivá řešená témata v rámci výzkumného programu. Prostor bude dán i dalším zájemcům, například ze strany průmyslu se zájmem o spolupráci i diskuzi ohledně dalšího směřování programu. Na setkání jsou srdečně zváni všichni řešitelé programu VP 16 a zástupci státní, akademické i průmyslové sféry se zájmem o kosmické technologie. Program a další informace najdete na http://astro.cas.cz/av21-vp16-meeting-2019/.

Výzkumný program Akademie věd VESMÍR PRO LIDSTVO je zaměřen na posílení spolupráce mezi vědeckou komunitou a technickými týmy při vývoji a testování nových technologií kosmického výzkumu. Program se zaměřuje na vývoj vědeckých družicových přístrojů určených ke zkoumání vesmíru, zahrnující výzkum Slunce, Země, Sluneční soustavy i astronomická pozorování, která jsou klíčovým prvkem na cestě k hlubšímu porozumění fyzikální podstatě hmoty. Důraz je kladen i na transfer získaných technologií do aplikační sféry a na podporu inovačního technologického průmyslu, který je na kosmický výzkum navázán. Témata programu zahrnují účast na významných misích Evropské kosmické agentury ESA, jako jsou evropská vesmírná mise ke Slunci Solar Orbiter, velká rentgenová observatoř Athena, mise k ledovým měsícům Jupitera JUICE a mnoho dalších.