Když se Země chvěje, příběh seismické vlny - komiks

17. 06. 2020

Stáhněte si vzdělávací pomůcku, komiks o vzniku seismických vln při zemětřesení a o jejich důležitosti pro poznávání stavby naší Země.

Komiks je určen žákům 1. a 2. stupně základních škol. Více informací a komiks ke stažení na https://www.ig.cas.cz/komiks/.

 

17. 06. 2020

Stáhněte si vzdělávací pomůcku, komiks o vzniku seismických vln při zemětřesení a o jejich důležitosti pro poznávání stavby naší Země.

Komiks je určen žákům 1. a 2. stupně základních škol. Více informací a komiks ke stažení na https://www.ig.cas.cz/komiks/.