Je na Venuši život? Dodáváme i s naším komentářem.

15. 09. 2020

Mezinárodní tým astronomů oznámil objev vzácné molekuly – fosfanu – v oblacích planety Venuše. Na Zemi tento plyn vzniká ve větším množství pouze průmyslově nebo činností mikroorganismů žijících v prostředí bez kyslíku.

Vědci po desetiletí spekulují o tom, že horní patra oblačnosti na planetě Venuši by mohla poskytovat domov mikroorganismům volně poletujícím vysoko nad rozpáleným povrchem – ovšem za cenu jejich tolerance k vysoké kyselosti okolního prostředí. Detekce fosfanu by mohla ukazovat na přítomnost takového mimozemského atmosférického života. Více v tiskové zprávě Evropské jižní observatoře - https://www.eso.org/public/czechrepublic/news/eso2015/.

Podle fyzikálního chemika, vedoucího oddělení spektroskopie Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd ČR Martina Feruse se fosfan běžně vyskytuje v atmosférách velkých plynných planet. „Má se za to, že v případě planet pozemského typu by jeho objev v atmosféře mohl naznačovat přítomnost alespoň bakteriálního života. V případě Venuše je však potřeba být s hodnocením přítomnosti fosfanu opatrný, protože v její atmosféře se některé sloučeniny fosforu přímo vyskytují, kromě kyseliny sírové jsou významnou složkou mraků a hrají důležitou úlohu v atmosférické chemii. Kromě toho může fosfan vznikat také reakcí kyseliny sírové s fosfidy přítomnými v meteoroidech, které vstupují do atmosféry Venuše stejně jako do atmosféry Země. Je samozřejmě nutno zhodnotit, jestli počty meteoroidů jsou dostatečné, aby vyprodukovaly pozorované koncentrace fosfanu v atmosféře Venuše. Nicméně může jít i o následky nedávného impaktu většího asteroidu,“ domnívá se Martin Ferus a dodává „Ačkoli se říká nikdy neříkej nikdy, osobně považuji závěr, že fosfan značí přítomnost života v horních vrstvách atmosféry Venuše, za vysoce spekulativní.“

Řez atmosférou Venuše. Zelená čára ukazuje atmosférický tlak v dané výšce nad povrchem, červená čára pak teplotu. Na povrchu tlak dosahuje 90 barů a teplota 464 stupňů. Ve výšce kolem 50 km je atmosférický tlak stejný jako na Zemi a teplota 60 stupňů. Za takových podmínek by bylo přežití mikrobů možné. Byly by však obklopeny oblaky koncentrované kyseliny sírové. Autor: Martin Ferus.

Řez atmosférou Venuše. Zelená čára ukazuje atmosférický tlak v dané výšce nad povrchem, červená čára pak teplotu. Na povrchu tlak dosahuje 90 barů a teplota 464 stupňů. Ve výšce kolem 50 km je atmosférický tlak stejný jako na Zemi a teplota 60 stupňů. Za takových podmínek by bylo přežití mikrobů možné. Byly by však obklopeny oblaky koncentrované kyseliny sírové.
Autor: Martin Ferus.

Publikováno ve veřejných médiích:

15. 09. 2020

Mezinárodní tým astronomů oznámil objev vzácné molekuly – fosfanu – v oblacích planety Venuše. Na Zemi tento plyn vzniká ve větším množství pouze průmyslově nebo činností mikroorganismů žijících v prostředí bez kyslíku.

Vědci po desetiletí spekulují o tom, že horní patra oblačnosti na planetě Venuši by mohla poskytovat domov mikroorganismům volně poletujícím vysoko nad rozpáleným povrchem – ovšem za cenu jejich tolerance k vysoké kyselosti okolního prostředí. Detekce fosfanu by mohla ukazovat na přítomnost takového mimozemského atmosférického života. Více v tiskové zprávě Evropské jižní observatoře - https://www.eso.org/public/czechrepublic/news/eso2015/.

Podle fyzikálního chemika, vedoucího oddělení spektroskopie Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd ČR Martina Feruse se fosfan běžně vyskytuje v atmosférách velkých plynných planet. „Má se za to, že v případě planet pozemského typu by jeho objev v atmosféře mohl naznačovat přítomnost alespoň bakteriálního života. V případě Venuše je však potřeba být s hodnocením přítomnosti fosfanu opatrný, protože v její atmosféře se některé sloučeniny fosforu přímo vyskytují, kromě kyseliny sírové jsou významnou složkou mraků a hrají důležitou úlohu v atmosférické chemii. Kromě toho může fosfan vznikat také reakcí kyseliny sírové s fosfidy přítomnými v meteoroidech, které vstupují do atmosféry Venuše stejně jako do atmosféry Země. Je samozřejmě nutno zhodnotit, jestli počty meteoroidů jsou dostatečné, aby vyprodukovaly pozorované koncentrace fosfanu v atmosféře Venuše. Nicméně může jít i o následky nedávného impaktu většího asteroidu,“ domnívá se Martin Ferus a dodává „Ačkoli se říká nikdy neříkej nikdy, osobně považuji závěr, že fosfan značí přítomnost života v horních vrstvách atmosféry Venuše, za vysoce spekulativní.“

Řez atmosférou Venuše. Zelená čára ukazuje atmosférický tlak v dané výšce nad povrchem, červená čára pak teplotu. Na povrchu tlak dosahuje 90 barů a teplota 464 stupňů. Ve výšce kolem 50 km je atmosférický tlak stejný jako na Zemi a teplota 60 stupňů. Za takových podmínek by bylo přežití mikrobů možné. Byly by však obklopeny oblaky koncentrované kyseliny sírové. Autor: Martin Ferus.

Řez atmosférou Venuše. Zelená čára ukazuje atmosférický tlak v dané výšce nad povrchem, červená čára pak teplotu. Na povrchu tlak dosahuje 90 barů a teplota 464 stupňů. Ve výšce kolem 50 km je atmosférický tlak stejný jako na Zemi a teplota 60 stupňů. Za takových podmínek by bylo přežití mikrobů možné. Byly by však obklopeny oblaky koncentrované kyseliny sírové.
Autor: Martin Ferus.

Publikováno ve veřejných médiích: