Zahlavi

Dobrý den, Praha!

06. 10. 2022

Takhle na Twitteru pozdravila naše hlavní město z oběžné dráhy velitelka ISS Samantha Cristoforettiová. A připojila její snímek z paluby Mezinárodní kosmické stanice. Praha totiž tento týden hostí Evropský vesmírný týden, od 4. do 6. října 2022.

V Poslanecké sněmovně se v rámci této mezinárodní akce European Space Week pořádané pod českým předsednictvím v Evropské radě konala úvodní konference s následnou týdenní výstavou v předsálí jednacího sálu Poslanecké sněmovny. Cílem je představit kosmické aktivity v ČR v rámci ESA a EU, vyzdvihnout jejich důležitost a přínos pro český průmysl a vědu, a ukázat potenciál pro další rozvoj tohoto sektoru. Za Akademii věd promluvil koordinátor výzkumného programu Strategie AV21 - Vesmír pro lidstvo Dr. Jiří Svoboda.

Praha z ISS Samatha CristoforretiFoto: Samantha Cristoforetti / NASA

06. 10. 2022

Takhle na Twitteru pozdravila naše hlavní město z oběžné dráhy velitelka ISS Samantha Cristoforettiová. A připojila její snímek z paluby Mezinárodní kosmické stanice. Praha totiž tento týden hostí Evropský vesmírný týden, od 4. do 6. října 2022.

V Poslanecké sněmovně se v rámci této mezinárodní akce European Space Week pořádané pod českým předsednictvím v Evropské radě konala úvodní konference s následnou týdenní výstavou v předsálí jednacího sálu Poslanecké sněmovny. Cílem je představit kosmické aktivity v ČR v rámci ESA a EU, vyzdvihnout jejich důležitost a přínos pro český průmysl a vědu, a ukázat potenciál pro další rozvoj tohoto sektoru. Za Akademii věd promluvil koordinátor výzkumného programu Strategie AV21 - Vesmír pro lidstvo Dr. Jiří Svoboda.

Praha z ISS Samatha CristoforretiFoto: Samantha Cristoforetti / NASA