Zahlavi

Česká ambiciózní mise LVICE² překročila další milník v přípravě

14. 02. 2023

Konsorcium českých firem a akademických institucí připravuje sondu k Měsíci s vlastním pohonným systémem, aktivní navigací a s několika vědeckými přístroji na palubě. Vědeckým cílem mise LVICE² (Lunar VIcinity Complex Environmental Explorer) je získat data o koncentraci prachu v Kordylewského oblacích, o poli ionizujícího záření v cislunárním prostoru, dále pak dlouhodobě monitorovat sluneční vítr a studovat turbulence ve slunečním větru a v závětří Měsíce. Na vědeckém programu se významně podílí i ústavy Akademie věd.

Při měření ionizujícího záření budou využity detektory vyvíjené na Ústavu jaderné fyziky AV ČR. Ústav fyziky atmosféry AV ČR vyrábí přístroj pro měření střídavé složky elektromagnetického pole plazmatu.

Vývoj historicky největší české kosmické sondy nyní pokročil, po úspěšné revizi ze strany ESA, do další fáze, tzv. fáze B1, kdy dojde k rozpracování a zdokonalení jednotlivých přístrojů, přípravě plánů na výrobu, integraci a testování sondy.

V červnu pak projekt projde další revizí ze strany ESA, na jejímž základě se rozhodne o dalším pokračování mise. Pokud výroba této sondy dostane „zelenou“, měla by být vypuštěna na oběžnou dráhu Měsíce v roce 2027.

Detailnější informace o misi LVICE² lze nalézt na webových stránkách mise (https://lvice2.cz/) a v tiskové zprávě společnosti esc Aerospace.

14. 02. 2023

Konsorcium českých firem a akademických institucí připravuje sondu k Měsíci s vlastním pohonným systémem, aktivní navigací a s několika vědeckými přístroji na palubě. Vědeckým cílem mise LVICE² (Lunar VIcinity Complex Environmental Explorer) je získat data o koncentraci prachu v Kordylewského oblacích, o poli ionizujícího záření v cislunárním prostoru, dále pak dlouhodobě monitorovat sluneční vítr a studovat turbulence ve slunečním větru a v závětří Měsíce. Na vědeckém programu se významně podílí i ústavy Akademie věd.

Při měření ionizujícího záření budou využity detektory vyvíjené na Ústavu jaderné fyziky AV ČR. Ústav fyziky atmosféry AV ČR vyrábí přístroj pro měření střídavé složky elektromagnetického pole plazmatu.

Vývoj historicky největší české kosmické sondy nyní pokročil, po úspěšné revizi ze strany ESA, do další fáze, tzv. fáze B1, kdy dojde k rozpracování a zdokonalení jednotlivých přístrojů, přípravě plánů na výrobu, integraci a testování sondy.

V červnu pak projekt projde další revizí ze strany ESA, na jejímž základě se rozhodne o dalším pokračování mise. Pokud výroba této sondy dostane „zelenou“, měla by být vypuštěna na oběžnou dráhu Měsíce v roce 2027.

Detailnější informace o misi LVICE² lze nalézt na webových stránkách mise (https://lvice2.cz/) a v tiskové zprávě společnosti esc Aerospace.