Zahlavi

O projektu Vesmír pro lidstvo

Naše cíle

Posílit zapojení Akademie věd České republiky do kosmického výzkumu, včetně vazeb na průmysl, a jeho propagace ve společnosti.

Výzkumný program Akademie věd Vesmír pro lidstvo je zaměřen na posílení spolupráce mezi vědeckou komunitou a technickými týmy při vývoji a testování nových technologií kosmického výzkumu, zejména družicových přístrojů pro astronomická pozorování, která jsou klíčovým prvkem na cestě k hlubšímu porozumění fyzikální podstatě hmoty. Důraz je kladen i na transfer získaných technologií do aplikační sféry a na podporu inovačního technologického průmyslu, který je na kosmický výzkum navázán. Témata programu zahrnují např. účast na velké rentgenové misi (Athena), na misi k ledovým měsícům Jupitera (JUICE), na přípravě návrhu polarimetrické družice (XIPE), na projektu evropské vesmírné mise ke Slunci (Solar Orbiter), na vývoji špičkových optomechanických systémů pro družice či družicový výzkum nadoblačných výbojů.

Program Vesmír pro lidstvo v jedné minutě (.pptx)

VESMÍR PRO LIDSTVO - program Strategie AV21 zabývající se kosmickým výzkumem, na kterém spolupracuje několik ústavů Akademie věd. Představujeme náš program v necelých dvou minutách.

Témata, která řešíme

Horký a energetický vesmír – za hranice možností pozemských laboratoří
Řešitelé: Jiří Svoboda a Vladimír Karas (Astronomický ústav AV ČR)
Zúčastněná pracoviště: Astronomický ústav AV ČR, Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Slezská Univerzita v Opavě, MFF UK Praha, Masarykova univerzita Brno
Spolupracující partneři: Evropská kosmická agentura (ESA), české průmyslové subjekty

Evropská vesmírná mise ke Slunci
Řešitel: František Fárník (Astronomický ústav AV ČR)
Zúčastněná pracoviště: Astronomický ústav AV ČR, Ústav fyziky atmosféry, Ústav fyziky plazmatu 
Spolupracující partneři: ESA, NASA, PRODEX, TOPTEC Turnov, MFF UK, CSRC Brno, G. L. Electronic, s. r. o., Brno, VZLÚ, a. s., Praha, ESC, s. r. o., Praha
Koordinátor: František Fárník (Astronomický ústav AV ČR)

Špičkové optomechanické systémy pro výzkum vesmíru
Řešitel: Vít Lédl (Ústav fyziky plazmatu)
Zúčastněná pracoviště: TOPTEC Turnov, Astronomický ústav AV ČR, FJFI ČVUT, Technická univerzita Liberec
Spolupracující partneři: ESA, PRODEX, Astronomický ústav AV ČR, VZLÚ, a. s., Praha, Astrium, Thales-Alenia, CGS a Airbus, CSL Liege, LENAM, TL Electronics, Crytur, s. r. o. 

Mars a Jupiter – Evropské vesmírné cíle pro 21. století
Řešitel: Ondřej Santolík (Ústav fyziky atmosféry AV ČR)
Zúčastněná pracoviště: Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Astronomický ústav AV ČR, FEL ČVUT Praha
Spolupracující partneři: ESA, PRODEX, G. L. Electronic, s. r. o., Brno, Pragoboard, s. r. o., Praha, další průmyslové subjekty budou vybrány ve veřejné soutěži.

Ionosférické jevy nad bouřkovými oblastmi
Řešitel: Ivana Kolmašová (Ústav fyziky atmosféry AV ČR)
Zúčastněná pracoviště: Ústav fyziky atmosféry AV ČR, LVR FEL ČVUT Praha
Spolupracující partneři: CNES Francie, CNRS Francie, Matra electronique Francie, Beatronic, s. r. o. Brno, Pragoboard, s.r.o., Praha

Dozimetrie kosmického záření
Řešitel: Iva Ambrožová (Ústav jaderné fyziky AV ČR)
Zúčastněná pracoviště: Ústav jaderné fyziky AV ČR
Spolupracující partneři: IBMP RAV (Institute of Biomedical Problems, Russian Academy of Sciences), DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V.), ESA

Zúčastněná pracoviště na programu Vesmír pro lidstvo

Akademie věd České republiky:
Astronomický ústav
Ústav fyziky atmosféry
Ústav fyziky plazmatu
Ústav jaderné fyziky

Další zúčastněná pracoviště:
MFF UK Praha
Masarykova univerzita Brno
FJFI ČVUT
FEL ČVUT
Technická univerzita v Liberci
Slezská univerzita Opava

Spolupracující partneři

ESA, NASA, PRODEX, TOPTEC Turnov, CSRC Brno, G. L. Electronic, s. r. o., Brno, VZLÚ, a. s., Praha, ESC, s. r. o., Praha, Astrium, Thales-Alenia, CGS a Airbus, CSL Liege, LENAM, TL Electronics, Crytur, s. r. o., Pragoboard, s. r. o., Praha, CNES Francie, CNRS Francie, Matra electronique Francie, Beatronic, s. r. o. Brno

Kontakty

Koordinátor výzkumného programu
RNDr. Jiří Svoboda, Ph.D.
Astronomický ústav AV ČR
Tel.: 226 258 428
E-mail: jiri.svoboda@asu.cas.cz

Popularizace a propagace výsledků
Pavel Suchan
Astronomický ústav AV ČR
Tel.: 323 620 124, 226 258 411, 737 322 815
E-mail: pavel.suchan@asu.cas.cz, suchan@astro.cz

Časté dotazy

Je Česká republika a čeští astronomové/astrofyzici pro kolegy z Evropy či zbytku světa silným partnerem?

Česká astronomie obecně má ve světě velmi dobré jméno, o což se zasloužily generace našich významných astronomů včetně řady současných. Nezapomínejme také, že v Čechách působily takové osobnosti jako Johannes Kepler, Tycho Brahe nebo Albert Einstein. Jako obor základního výzkumu v oblasti astronomie a astrofyziky máme ve světě solidní postavení a spolupracujeme se špičkovými světovými institucemi a univerzitami.

Strategie AV21

Na této webové stránce jsou soustředěny všechny informace týkající se Strategie Akademie věd AV21. Jsou zde základní dokumenty, v nichž byla Strategie AV21 formulována a představena veřejnosti i podrobné informace o aktualitách, plánovaných akcích a výstupech jednotlivých výzkumných programů i jejich odezvách v médiích.