Zahlavi

Základní informace

Vývoj nových přístrojů pro kosmický výzkum začíná účastí v mezinárodních vědeckých konsorciích připravovaných vesmírných projektů, pokračuje vývojem prototypů v souladu s vědeckým zadáním vesmírné mise a končí výrobou přístroje realizovanou ve spolupráci se specializovanými firmami. Po úspěšném vypuštění do vesmíru se vrací hlavní úloha v tomto procesu do akademické instituce, která obvykle v široké mezinárodní spolupráci organizuje primární zpracování dat a jejich archivaci do veřejně přístupných databází. Spolupráce mezi akademickými institucemi a průmyslem ve všech těchto fázích může přispět ke zvýšení mezinárodní prestiže našeho rozvíjejícího se kosmického průmyslu. To zvyšuje jeho konkurenceschopnost a přináší i akademickým institucím cenné zkušenosti, jež pak mohou využít při přípravě dalších projektů. Soustředíme se především  na nové soutěže projektů Evropské kosmické agentury (ESA), kde se účastníme např. v konsorciích projektů Thor (výzkum turbulence v kosmickém plazmatu), Alfvén (výzkum urychlování částic), Escape (výzkum úniku atmosférických částic do kosmu), Uranus (meziplanetární mise k planetě Uran). Nedílnou součástí tohoto snažení je i naše aktivní účast ve vědeckých poradních strukturách ESA.

Forma výstupu: Návrhy nových přístrojů pro kosmický výzkum; zadání pro průmysl; podíl na výstupech vědeckých poradních komisí ESA; příprava archivace dat

Význam pro společnost:

  • zvýšení konkurenceschopnosti a prestiže českého kosmického průmyslu  
  • prosazování zájmů českého průmyslu a vědy
  • popularizace kosmického výzkumu a zapojení studentů do přípravy přístrojů

Sonda Thor

Nové přístroje pro kosmický výzkum