Zahlavi

Kontakty

Ing. Jan Souček, Ph.D.
Ústav fyziky atmosféry AV ČR
Email: soucek@ufa.cas.cz

Nové přístroje pro kosmický výzkum