Zahlavi

Základní informace

Ústav jaderné fyziky AV ČR je zapojen do projektů ESA již od roku 2007. V letech 2007–2008 jsme se účastnili projektu DOBIES (ILSRA-2004-248: Dosimetry for Biological Experiments in Space), jehož cílem bylo vyvinout standardní metodu dozimetrie, která by na základě kombinace různých postupů dovolila stanovit absorbovanou dávku, její ekvivalent a lineární přenos energie v biologických vzorcích ozařovaných v kosmu.

Od roku 2012 jsme zapojeni do dalšího projektu ESA, DOSIS–3D (ILSRA-2009-0778 Dose Distribution Inside the International Space Station - 3D), jehož cílem je stanovení prostorové distribuce dávky a dávkového ekvivalentu uvnitř ISS a jejích změn s různými parametry (orbita stanice, sluneční aktivita, stínění atd.). ÚJF jako jeden z členů týmu je zodpovědný za přípravu a analýzu pasivních detektorů, které jsou, společně se zařízeními ostatních účastníků, umístěny na 11 místech uvnitř evropského modulu Columbus.

Modul Columbus s označenými místy umístění detektorů

Aktuálně:

3. července 2019
České detektory do vesmíru

V pátek 5. července 2019 bude na oběžnou dráhu kolem Země vysláno spolu s meteorologickou družicí Meteor 2-2 dalších čtyřicet malých družic. Jednou z nich je i družice Socrat-R, na jejímž přístrojovém vybavení se podílely české akademické instituce a firmy.

Cílem mise je monitorování kosmického počasí a radiačního pole v blízkém okolí Země. K tomuto účelu slouží unikátní pixelové detektory vyvinuté na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze a dozimetr založený na PIN diodě vyvinutý na Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. (viz foto). Výrobu přístrojů zajistily české firmy esc Aerospace a Universal Scientific Technologies.

Český příspěvek byl podpořen i programem Strategie AV 21 Vesmír pro lidstvo.

Družice budou vyslány nosnou raketou Sojuz 2.1b/Fregat. Její vypuštění bude možné sledovat on-line v pátek 5. července 2019 v 7:41 hod. SEČ na https://www.spacelaunchschedule.com/launch-schedule/launch-details.php?id=1432.

České dozimetry ve vesmíru