Zahlavi

Kontakty

Ing. Iva Ambrožová, Ph.D.
Ústav jaderné fyziky AV ČR
Email: ambrozova@ujf.cas.cz

České dozimetry ve vesmíru