Zahlavi

Kontakty

Ing. Vít Lédl, Ph.D.
Ústav fyziky plazmatu AV ČR - TOPTEC
Email: ledl@ipp.cas.cz

Česká optika ve vesmíru