Zahlavi

Základní informace

Umělecké zobrazení satelitu TARANISHlavním posláním francouzské družice TARANIS (Tool for the Analysis of Radiation from lighNIng and Sprites) bude studium atmosférických výbojů mezi troposférou a ionosférou, zejména tzv. výbojů typu „sprite“ a pozemních gama záblesků, které nejsou dosud uspokojivě vysvětleny a souvisí s urychlováním elektronů na vysoké energie. Na základě současného měření v oblasti nízkofrekvenčních vln, radiových vln, v oblasti infračerveného, optického, ultrafialového, rentgenového a gama záření a měření energetických elektronů se předpokládá rozšíření našich poznatků o těchto dosud jen částečně prozkoumaných jevech. Start sondy je plánován na rok 2019. Více na http://okf.ufa.cas.cz/taranis/ a  http://okf.ufa.cas.cz/blesky/.

Český podílem na projektu je vývoj přístroje, označeného IME-HF, který je určen pro širokopásmové měření elektromagnetických vln o kmitočtech od několika kHz až do 37 MHz. Skládá se ze dvou výklopných elektrických antén s předzesilovači a analyzátoru. Analyzátor byl vyvinut v Ústavu fyziky atmosféry AV ČR. Antény byly vyvinuty v laboratoři LPC2E Orleans, Francie. Úkolem přístroje bude

  • zkoumat elektromagnetické signály, které jsou buzené elektrickými výboji mezi troposférou a ionosférou
  • detekovat vnitrooblakové výboje
  • zkoumat elektromagnetické signály spojené s vysypáváním částic do atmosféry nebo s jejich urychlováním na relativistické energie
  • mapovat globální výskyt přírodních a umělých vysokofrekvenčních vln


Členové českého týmu Radek Lán (vlevo) a Luděk Uhlíř (uprostřed) při testování analyzátoru před uzavřením vakuové teplotní komory.


Předávací testy analyzátoru IME-HF společně s palubním počítačem MEXIC v LPC2E Orléans.


Analyzátor připevněný k vibrační stolici.


Konfigurační paměti se jmény a vzkazy účastníků soutěže Pošlete vzkaz skřítkům označují bílé šipky.


Společné testy analyzátoru IME-HF s elektrickými anténami v čistých prostorách laboratoře LATMOS,Guyancourt u Paříže.

Taranis - ionosférické jevy nad bouřkovými oblastmi