Zahlavi

Vzkazy skřítkům

Pošlete vzkaz skřítkům byla soutěž organizovaná Ústavem fyziky atmosféry AV ČR a časopisem Vesmír.

Analyzátor disponuje pevnou pamětí, umožňující nést v sobě do vesmíru vzkazy, jež vzešly z této soutěže. Do vesmíru ovšem poletí i jméno astrofyzika Jiřího Grygara, díky vyznání Alexandry Klcové "OKNA VESMÍRU DOKOŘÁN BYL POŘAD, KDYŽ JSEM BYLA MALÁ, A TEĎ JDEME STÁLE VPŘED OTEVŘENÝMI DVEŘMI. PAN GRYGAR MŮŽE BÝT PYŠNÝ". S věhlasným astrofyzikem se do nadoblačných výšin vydá rovněž Jára Cimrman, a to hned prostřednictvím dvou vzkazů. Autorkou prvního je Lucie Salašková "PODROBNÝ NÁKRES NA SESTROJENÍ KOSMICKÉ SONDY TARANIS (PŮVODNÍ NÁZEV JÁRANIS) – BYL NALEZEN ROKU 1966 V POZŮSTALOSTI JÁRY CIMRMANA". Autorem druhého je Jiří Boček "AŤ TARANIS DOKÁŽE, ŽE SE JÁRA CIMRMAN PLETE, ŽE NEJHORŠÍ ZE VŠEHO NEJSOU TRPASLÍCI".

Kompletní seznam lidí, kteří se zapojili do projektu Pošlete vzkaz skřítkům, najdete na stránce skritek.vesmir.cz. Mezi 14. dubnem a 13. květnem 2016 jsme obdrželi celkem 682 krátkých textových zpráv od 551 autorů. Porota z nich pak vybrala 101 vzkazů, jež následně tým prof. Santolíka nevratně naprogramoval do paměti modulu, který bude na palubě sondy TARANIS řídit vědecké experimenty. Soutěž Pošlete vzkaz skřítkům je mimořádná především díky tomu, že jde o první projekt, kdy český vědecký tým poskytl veřejnosti prostor účastnit se tímto způsobem přímo cesty do vesmíru. Dosud něco takového umožňovaly jen zahraniční kosmické agentury, většinou však šlo jen o možnost poslat do vesmíru své jméno, nikoliv poselství.

Vzkazy se dají rozdělit do několika skupin, jejich autory jsou lidé všech věkových kategorií. Mezi finálovou desítkou vzkazů, o nichž porota rozhodla jednohlasně, se tak objevily oba póly. Na jednu stranu vzkaz Františka Petráska "VE SVÝCH OSMDESÁTI PĚTI LETECH JSEM SE DOČKAL NETUŠENÉ MOŽNOSTI DÍKY VĚDECKÉ VYSPĚLOSTI LIDSTVA VIRTUÁLNĚ NAVŠTÍVIT VESMÍR", na druhé straně sdělení, v němž bylo vyplněno jen příjmení Kmec "NEMÁM JEŠTĚ JMÉNO, BUDU HO POTŘEBOVAT AŽ V ČERVNU, KDY SE NARODÍM; SNAD NA ŠŤASTNÉ PLANETĚ. ZDRAVÍM SKŘÍTKY". Babička Zdena Pokorná za svou vnučku Anetkou Martínkovou zaslala vzkaz "UŽ LETÍM…" Porotou oceněné byly i vzkazy vysokoškolských studentů. Tříčlenná skupinka, nazývající se Matfyzácké cvičky z telefonu své členky Andrey Kolínské odeslala zprávu ve znění "ZÁKLADNÍ OTÁZKA ŽIVOTA, VESMÍRU A VŮBEC KDYŽ OLD SHATTERHAND ZAPALOVAL KAKTUSY, KOLIK SKŘÍTKŮ PŘIVOLAL". Jiná studentka, Radka Hanečková, zase vzpomněla na svou první badatelskou hypotézu, již vyřkla ještě v předškolním věku "ČÍM VYŠŠÍ NAPĚTÍ TÍM KŘUPAVĚJŠÍ KŘEČEK". Fakt je, že je ve svých zájmech velmi konzistentní – vedle studia biologie se věnuje i pokusům v elektrotechnice. Do první desítky se dostaly ještě vzkazy "POZDRAVUJI ZLATÉ SLUNCE, STŘÍBRNÝ MĚSÍC, BÍLÉ TRPASLÍKY, ČERVENÉ OBRY, ČERNÉ DÍRY I KRÁSNOU MODROU PLANETU!" autorky Ivany Frolíkové, text Andrey Kotrlové "PERMONÍCI Z PODZEMÍ ZDRAVÍ RUDÉ SKŘÍTKY NAD ZEMÍ. ZDAŘ BŮH Z OSTRAVY!" i výzva Petry Roušalové, obracející se přímo k nadoblačným bleskům slovy "MILÍ SKŘÍTKOVÉ, BLÝSKNĚTE NÁM, PROSÍM, NA LEPŠÍ ČASY. DĚKUJEME." Inspiraci ve sci-fi nezapřeli Jan Drda slovy "LIDÉ VŠECH ZEMÍ, ODPOVĚĎ JE 42!" ani pan Miroslav Blafka "N 49°24,759 E 014°39,930 MÁM SBALENO A ČEKÁM". Patrně největší míru sympatií v porotě vzbudil vzkaz pana Jiřího Syřínka, který vylíčil svůj důvod, proč se potřebuje dostat na palubu sondy TARANIS jednoduše "ŽENA MI VYČÍTÁ, ŽE FURT NĚKDE LÍTÁM, TAK AŤ MÁ PRAVDU".

 

TARANIS - ionosférické jevy nad bouřkovými oblastmi