Zahlavi

STIX přístroj na palubě Solar Orbiteru

STIX = Spektrometr - teleskop pro zobrazení rentgenových zdrojů. Je jedním z šesti vědeckých přístrojů na palubě sondy, určených pro pozorování Slunce z její oběžné dráhy, tedy „remote sensing“. Garantem přístroje je Švýcarsko, které experiment řídí. Na vývoji a výrobě přístroje se kromě České republiky podílí Francie a Polsko. STIX umožňuje zobrazení zdrojů v tvrdé rentgenové oblasti (5-150 keV) s vysokým prostorovým, spektrálním i časovým rozlišením. Využívá k tomu mozaiku 32 speciálních mřížek z wolframu spolu se stejně velkou mozaikou cadmium-teluridových detektorů. V tomto uspořádání je obraz rozložen do Fourierovských component, telemetricky přenesen na Zemi, kde se počítačově vytváří obraz zdroje. Zaměřením na Slunce je takto vytvořen výkonný přístroj, umožňující studium fyzikálních procesů ve slunečních erupcích a v dalších energetických jevech ve sluneční atmosféře.

Česká republika se pro tento přístroj zavázala dodat dvě zásadní komponenty. Za prvé vyvinout a vyrobit napájecí zdroje jednak nízkého napětí pro palubní počítač a jednak vysokého napětí pro mozaiku detektorů. Vývoj zdrojů zajistila skupina specialistů, zaměstnaných na Astronomickém ústavu AV ČR, výrobu (tj. osazení letových součástek do základové desky) provedla firma CSRC v Kroměříži. Druhá komponenta, kterou dodala pražská softwarová firma ESC, byl letový software, řídící celý přístroj, jeho pozorovací program a zpracování dat pro telemetrický přenos. Pro ilustraci fotografie ukazují obě strany napájecího zdroje české provenience a celý přístroj před integrací do sondy. Obě tyto komponenty byly včas dodány, jsou plně funkční a připraveny ke startu sondy.


Kompletní přístroj STIX před integrací do sondy


„Český“ napájecí zdroj - obě strany