Zahlavi

Základní informace

Juice k Jupiteru

JUICE (JUpiter ICy moons Explorer) byla Evropskou kosmickou agenturou vybrána v květnu 2012 jako první z nejvýznamnější kategorie "velkých" (L-class) misí evropského programu Cosmic Vision. Její předpokládaný start je v roce 2022 a přílet k planetě Jupiter v roce 2030. Ústav fyziky atmosféry AV ČR nás zastupuje v užším šestičlenném vedení jednoho z připravovaných vědeckých přístrojů této sondy. S kolegy ze švédského ústavu kosmické fyziky a dalších čtyř evropských vědeckých institucí zodpovídá za koordinaci vývoje a stavby přístroje RPWI (Radio and Plasma Waves Investigation) a za přípravu jeho měření. Účast na tomto kosmickém projektu tak pro nás znamená především možnost navrhnout nová měření v nesmírně zajímavém systému měsíců planety Jupiter.

Odborníci Ústavu fyziky atmosféry AV ČR dále vyvíjejí modul pro měření vln o frekvencích pod 20 kHz, což je digitální vlnový analyzátor integrovaný do přístroje RPWI. Modul bude analyzovat signály z elektrických a magnetických antén a obsahuje digitální obvody určené k důkladnému palubnímu zpracování měřených dat. Je totiž třeba co nejlépe využít velmi omezený objem dat, která budeme moci přenést od Jupiteru na Zemi. Hlavním vědeckým cílem našeho modulu je přinést nové poznatky o elektromagnetických vlnách šířících se v plazmatu v okolí Jupiteru a jeho měsíců, především měsíce Ganymed. Můžeme tak využít zkušenosti našeho týmu z práce na analýze dat předchozích meziplanetárních sond (např. sondy Cassini k planetě Saturn) a vědeckých družic Země, počínaje řadou družic Magion. Více na http://okf.ufa.cas.cz/juice/.

Dalším českým příspěvkem k přístroji RPWI je opět zdroj, který bude poskytovat požadovaná napětí jednotlivým subsystémům. Vývoj tohoto zdroje je úkolem techniků z Astronomického ústavu AV ČR, jehož pracovníci jsou též součástí konsorcia vědců a techniků z 25 institucí v 9 zemích, kteří se na přípravě přístroje RPWI podílejí. Naše týmy tak mohou spolupracovat s nejlepšími evropskými a světovými vědeckými institucemi na tomto zatím největším projektu robotického kosmického výzkumu, kterého se česká věda účastní.

Prototyp českého modulu, který bude na palubě sondy JUICE analyzovat signály z elektrických a magnetických antén.

Prototyp českého modulu, který bude na palubě sondy JUICE analyzovat signály z elektrických a magnetických antén.

JUICE – Napájecí zdroj (v popředí) v sestavě s palubním počítačem a vysokofrekvenčním analyzátorem radiového spektra v Institutu kosmické fyziky v Uppsale

JUICE – Napájecí zdroj (v popředí) v sestavě s palubním počítačem a vysokofrekvenčním analyzátorem radiového spektra v Institutu kosmické fyziky v Uppsale

JUICE LVPS Flight Model Unit

JUICE LVPS Flight Model Unit

LVPS Engineering Models C D

LVPS Engineering Models C D

 Sonda JUICE

Sonda JUICE

Sonda JUICE u Jupiterova měsíce Europa - představa

Sonda JUICE u Jupiterova měsíce Europa - představa

Aktuálně:

23. dubna 2021
Start sondy k ledovým měsícům Jupiteru zpozdil covid-19

Pandemie zasáhla i do startu sondy JUICE (JUpiter ICy moon Explorer). Náročná příprava tohoto největšího současného vědeckého projektu Evropské kosmické agentury se zpozdila téměř o tři měsíce a už nyní je jasné, že sonda nebude připravena pro původní start v červnu příštího roku, ze kterého by po gravitačních manévrech u Země, Venuše a Marsu bylo možné sondu k Jupiteru dopravit v roce 2030.
Více zde.