Kontakty

Prof. Ondřej Santolík
Oddělení kosmické fyziky ÚFA AV ČR
Tel.: 267 103 083
E-mail: os@ufa.cas.cz

Dr. Jan Souček
Oddělení kosmické fyziky ÚFA AV ČR
Tel.: 267 103 052
E-mail: soucek@ufa.cas.cz

Dr. Štěpán Štverák
Sluneční oddělení AsÚ AV ČR
Tel.: 267 103 389
E-mail: stepan.stverak@asu.cas.cz

Ing. Jaroslav Laifr
Sluneční oddělení AsÚ AV ČR
Tel.: 608 216 757
E-mail: jaroslav.laifr@asu.cas.cz

Pavel Suchan
Tiskový tajemník Astronomického ústavu AV ČR
Tel.: 737 322 815
E-mail: suchan@astro.cz