Zahlavi

Základní informace

Sonda ExoMars

Sonda ExoMars je společnou misí Evropské kosmické agentury ESA a ruské kosmické agentury Roskosmos určená k hledání stop života na planetě Mars. Mise se skládá ze dvou částí. V roce 2016 byl úspěšně vypuštěn orbitální modul TGO (Trace Gas Orbiter), který má za úkol měřit obsah metanu a dalších plynů v atmosféře Marsu z oběžné dráhy. Společně s modulem TGO byl vypuštěn zkušební přistávací modul Schiaparelli, kterému se bohužel na planetě nepodařilo úspěšně přistát.

Druhá část mise se skládá z roveru a přistávací platformy, které společně přistanou na povrchu planety v roce 2020. Pro přistání byla vybrána dvě místa, která měla v dávné historii velké množství vody, a to Oxia Planum a Mawrth Vallis. Oblast Oxia Planum byla navržena už v roce 2015, Mawrth Vallis (ležící několik set km od Oxia Planum) byla schválena v březnu 2017. Poslední výběr z těchto dvou možností proběhne v roce 2019, tedy přibližně rok před startem sondy ExoMars 2020. ExoMars ponese přistávací platformu s robotickým vozítkem Rover, vybaveným malým vrtným zařízením a chemickou laboratoří pro analýzu stop hypotetického života na Marsu. Přistávací platforma bude současně vybavena vědeckými přístroji pro monitorování okolního prostředí.

Jedním z přístrojů připravovaných pro přistávací platformu sondy ExoMars 2020 je modul vlnového analyzátoru WAM, který  je vyvíjen v Ústavu fyziky atmosféry AV ČR. Mezi hlavní cíle našeho přístroje patří detekce elektromagnetického záření pocházejícího z možných výbojů uvnitř oblaků prachu v atmosféře Marsu a záznam elektromagnetických vln pronikajících k povrchu planety z okolního kosmického prostoru. Pro možnost pozorovat tyto vlny jsou podstatné místní magnetické anomálie. Ty jsou v okolí dvou možných míst přistání (Oxia Planum a Mawrth Vallis) přítomné jen v omezené míře. Přesto doufáme, že pokud se podaří na Marsu měkce přistát, zaznamená náš přístroj nová a možná i nečekaná pozorování. Více na http://okf.ufa.cas.cz/exomars/.

 


Přistávací platforma


Plánovaná laboratoř, která se bude pohybovat po povrchu Marsu


Prachový vír na Marsu


Mapa magnetických anomálií Mawrth Vallis na povrchu Marsu

Aktuálně:

16. března 2020
Ze sondy ExoMars 2020 se stala sonda ExoMars 2022

Startovat k Marsu se letos nebude. Evropská kosmická agentura společně s ruskou kosmickou agenturou Roskosmos rozhodla o odkladu startu druhé etapy mise ExoMars, která má studovat rudou planetu, na rok 2022.
Celá zpráva.

ExoMars sonda k Marsu