Zahlavi

Kontakty

Prof. Ondřej Santolík
Oddělení kosmické fyziky ÚFA AV ČR
Tel.: 267 103 083
E-mail: os@ufa.cas.cz

Dr. Ivana Kolmašová
Oddělení kosmické fyziky ÚFA AV ČR
Tel.: 267 103 081
E-mail: iko@ufa.cas.cz

Dr. Jan Souček
Oddělení kosmické fyziky ÚFA AV ČR
Tel.: 267 103 052
E-mail: soucek@ufa.cas.c

ExoMars sonda k Marsu