Zahlavi

Kontakty

RNDr. Jiří Svoboda, Ph.D.
Astronomický ústav AV ČR
Email: jiri.svoboda@asu.cas.cz
Telefon 226 258 428

Athena zkoumající rentgenový vesmír