Nalezne Perseverance původce metanu na Marsu?

26. 08. 2021

Když byl na Marsu detekován biogenní plyn metan, rozhořela se mezi vědci vzrušená diskuze o tom, co by tento fakt mohl znamenat. Protože metan je znám ze Země jako produkt živočišného původu, pátralo se po jeho možném zdroji. Uvažovalo se o něm jako o případném produktu sopečné činnosti, ale ve skrytu duše vědci doufali, že by marsovský metan mohl signalizovat i život, byť zřejmě na mikroskopické úrovni.

Nyní po jeho zdroji pátrá rover Perseverance a lidstvo čeká na další zprávy. O tom, co by mohla Perseverance přinést k vysvětlení původu metanu na Marsu, v rozhovoru s fyzikálním chemikem prof. RNDr. Svatoplukem Civišem, DSc. z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR.
Zdroj: Československý časopis pro fyziku.    

Pdf s rozhovorem ke stažení.

26. 08. 2021

Když byl na Marsu detekován biogenní plyn metan, rozhořela se mezi vědci vzrušená diskuze o tom, co by tento fakt mohl znamenat. Protože metan je znám ze Země jako produkt živočišného původu, pátralo se po jeho možném zdroji. Uvažovalo se o něm jako o případném produktu sopečné činnosti, ale ve skrytu duše vědci doufali, že by marsovský metan mohl signalizovat i život, byť zřejmě na mikroskopické úrovni.

Nyní po jeho zdroji pátrá rover Perseverance a lidstvo čeká na další zprávy. O tom, co by mohla Perseverance přinést k vysvětlení původu metanu na Marsu, v rozhovoru s fyzikálním chemikem prof. RNDr. Svatoplukem Civišem, DSc. z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR.
Zdroj: Československý časopis pro fyziku.    

Pdf s rozhovorem ke stažení.