Georgios Loukes-Gerakopoulos oceněn prémií Lumina quaeruntur

16. 10. 2020

Čerstvý držitel prémie Lumina quaeruntur udělované Akademií věd Georgios Loukes-Gerakopoulos o svém výzkumu říká “Je to krásný pocit, když bádáním překračujete svou hloupost a začnete vnímat to, co se vám skrývalo před očima. Ten pocit je unikátní. Zvlášť když se tento proces uskuteční při kolektivní spolupráci”.

A proč o tom tady píšeme? Protože cílem výzkumu nového týmu Georgiose Loukes-Gerakopoula budou gravitační vlny, někdy označované za nejvíce nepolapitelný jev v astronomii. Zaměří se mimo jiné i na vývoj nových nástrojů pro analýzu gravitačních vln. A to se týká i našeho výzkumného programu Vesmír pro lidstvo - https://www.vesmirprolidstvo.cz/cs/aktuality/Ceska-republika-se-zapojila-do-mise-LISA-ktera-bude-z-vesmiru-zkoumat-gravitacni-vlny/.

Prémii Lumina quaeruntur získalo pět talentovaných vědců a dvě špičkové vědkyně Akademie věd ČR, kteří díky ní budou moci postavit vlastní týmy. Více https://www.avcr.cz/cs/o-nas/aktuality/Sedm-perspektivnich-vedeckych-osobnosti-ziskalo-premii-Lumina/

Georgios Loukes-Gerakopoulos, Ph.D.

Astrofyzika, fyzika gravitačních vln a černých děr a chaos: to je hlavní specializace mladého českého astronoma s řeckými kořeny.

Georgios Loukes-Gerakopoulos (nar. 1976 v Ostravě) je absolventem univerzity v Athénách, pracoval také v Jeně a na Univerzitě Karlově. V Astronomickém ústavu Akademie věd působí od roku 2017.

Jeho vědecký zájem se postupně přesunul od nelineárních dynamických systémů ke gravitačnímu záření ze systému s extrémním poměrem hmotnosti. 

Gravitační vlny bývají někdy označovány jako nejvíce nepolapitelný jev v astronomii. Přitom právě jejich prostřednictvím lze pozorovat vesmír, učit se o formování hmoty a galaxií a povaze časoprostoru.

Sledování vesmíru s pomocí gravitačních vln, nový trend světové astrofyziky a fyziky posledního desetiletí, začal rozvíjet Georgios Loukes-Gerakopoulos i v Astronomickém ústavu AV ČR. Aktivně organizuje mimo jiné zapojení českých vědců do mezinárodního konsorcia LISA (Laser Interferometer Space Antenna). 

Díky prémii Lumina quaeruntur se vědecká skupina Georgiose Loukes-Gerakopoula bude moci soustředit na jedno z klíčových témat konsorcia LISA, jímž je zkoumání gravitačního záření ze systémů s extrémním poměrem hmotností. Záměrem skupiny bude prozkoumat vliv rezonancí a chaosu v těchto systémech na gravitačních vlnách.

16. 10. 2020

Čerstvý držitel prémie Lumina quaeruntur udělované Akademií věd Georgios Loukes-Gerakopoulos o svém výzkumu říká “Je to krásný pocit, když bádáním překračujete svou hloupost a začnete vnímat to, co se vám skrývalo před očima. Ten pocit je unikátní. Zvlášť když se tento proces uskuteční při kolektivní spolupráci”.

A proč o tom tady píšeme? Protože cílem výzkumu nového týmu Georgiose Loukes-Gerakopoula budou gravitační vlny, někdy označované za nejvíce nepolapitelný jev v astronomii. Zaměří se mimo jiné i na vývoj nových nástrojů pro analýzu gravitačních vln. A to se týká i našeho výzkumného programu Vesmír pro lidstvo - https://www.vesmirprolidstvo.cz/cs/aktuality/Ceska-republika-se-zapojila-do-mise-LISA-ktera-bude-z-vesmiru-zkoumat-gravitacni-vlny/.

Prémii Lumina quaeruntur získalo pět talentovaných vědců a dvě špičkové vědkyně Akademie věd ČR, kteří díky ní budou moci postavit vlastní týmy. Více https://www.avcr.cz/cs/o-nas/aktuality/Sedm-perspektivnich-vedeckych-osobnosti-ziskalo-premii-Lumina/

Georgios Loukes-Gerakopoulos, Ph.D.

Astrofyzika, fyzika gravitačních vln a černých děr a chaos: to je hlavní specializace mladého českého astronoma s řeckými kořeny.

Georgios Loukes-Gerakopoulos (nar. 1976 v Ostravě) je absolventem univerzity v Athénách, pracoval také v Jeně a na Univerzitě Karlově. V Astronomickém ústavu Akademie věd působí od roku 2017.

Jeho vědecký zájem se postupně přesunul od nelineárních dynamických systémů ke gravitačnímu záření ze systému s extrémním poměrem hmotnosti. 

Gravitační vlny bývají někdy označovány jako nejvíce nepolapitelný jev v astronomii. Přitom právě jejich prostřednictvím lze pozorovat vesmír, učit se o formování hmoty a galaxií a povaze časoprostoru.

Sledování vesmíru s pomocí gravitačních vln, nový trend světové astrofyziky a fyziky posledního desetiletí, začal rozvíjet Georgios Loukes-Gerakopoulos i v Astronomickém ústavu AV ČR. Aktivně organizuje mimo jiné zapojení českých vědců do mezinárodního konsorcia LISA (Laser Interferometer Space Antenna). 

Díky prémii Lumina quaeruntur se vědecká skupina Georgiose Loukes-Gerakopoula bude moci soustředit na jedno z klíčových témat konsorcia LISA, jímž je zkoumání gravitačního záření ze systémů s extrémním poměrem hmotností. Záměrem skupiny bude prozkoumat vliv rezonancí a chaosu v těchto systémech na gravitačních vlnách.