Zahlavi

Základní informace

Ústav jaderné fyziky AV ČR je zapojen do projektů ESA již od roku 2007. V letech 2007–2008 jsme se účastnili projektu DOBIES (ILSRA-2004-248: Dosimetry for Biological Experiments in Space), jehož cílem bylo vyvinout standardní metodu dozimetrie, která by na základě kombinace různých postupů dovolila stanovit absorbovanou dávku, její ekvivalent a lineární přenos energie v biologických vzorcích ozařovaných v kosmu.

Od roku 2012 jsme zapojeni do dalšího projektu ESA, DOSIS–3D (ILSRA-2009-0778 Dose Distribution Inside the International Space Station - 3D), jehož cílem je stanovení prostorové distribuce dávky a dávkového ekvivalentu uvnitř ISS a jejích změn s různými parametry (orbita stanice, sluneční aktivita, stínění atd.). ÚJF jako jeden z členů týmu je zodpovědný za přípravu a analýzu pasivních detektorů, které jsou, společně se zařízeními ostatních účastníků, umístěny na 11 místech uvnitř evropského modulu Columbus.

Modul Columbus s označenými místy umístění detektorů