Zahlavi

Základní informace

Solar Orbiter – mise ke Slunci

Tato vědecká mise Evropské kosmické agentury (ESA) je součástí programu pod názvem Cosmic Vision (2015-2025) jako mise střední velikosti (M-class). Byla potvrzena k realizaci v roce 2011 a její start je nyní plánován na rok 2020.

Jejím cílem je komplexní studium Slunce a vnitřní heliosféry z bezprostřední vzdálenosti a tedy s vysokým rozlišením. Má se dostat na vzdálenost asi 60 slunečních poloměrů, tedy 0.28 astronomické jednotky. Bude na oběžné dráze podobné dráze Merkuru, jejíž sklon se však bude postupně zvětšovat až na hodnotu 30 stupňů a to umožní unikátní pozorování oblastí kolem obou slunečních pólů. V okamžicích největšího přiblížení bude sonda nejblíže Slunci ze všech předchozích sond a bude nucena odolávat 13x většímu tokuzáření ve srovnání s tokem dopadajícím na Zemi. Přístroje na palubě sondy mají objasnit tyto čtyři základní otázky:

  • Co způsobuje sluneční vítr a jak vzniká koronální magnetické pole?
  • Jak sluneční jevy řídí heliosférickou variabilitu?
  • Jak sluneční erupce produkují energetické částice, které se šíří heliosférou ?
  • Jak pracuje sluneční dynamo a řídí spojení mezi Sluncem a heliosférou?

Aby bylo možno naměřit dostatečné množství nových fyzikálních údajů, musí sonda i přístroje “přežít” obrovské teplotní zatížení i vysokou radiaci nabitých částic. Cesta od startu na finální dráhu kolem Slunce potrvá téměř 3 roky a během této doby bude probíhat pozorování heliosféry “in situ”. Následně, po dosažení cílové dráhy, budou přístroje na palubě opakovaně “snímkovat” celý sluneční disk, ale i jeho vybrané oblasti. Rychlost pohybu sondy na své dráze se bude blížit k rotační rychlosti Slunce (bude ko-rotovat se Sluncem, ale rychlost oběhu bude větší než rychlost rotace Slunce) a to umožní stabilní pozorování vybraných oblastí.

Česká republika se prostřednictvím vědeckých pracovišť a vybraných firem podílí na vývoji a výrobě několika vědeckých přístrojů, umístěných na palubě této sondy.

Solar Orbiter s přístroji

Rozložení vědeckých přístrojů na palubě sondy